Back

ⓘ Gwybyddiaeth. Term gwyddonol am broses y meddwl yw gwybyddiaeth h.y. sut mae bodau dynol yn canfod, cofio, dysgu a meddwl am wybodaeth. Amrywiar defnydd or term ..
Gwybyddiaeth
                                     

ⓘ Gwybyddiaeth

Term gwyddonol am "broses y meddwl" yw gwybyddiaeth h.y. sut mae bodau dynol yn canfod, cofio, dysgu a meddwl am wybodaeth. Amrywiar defnydd or term mewn meysydd gwahanol; er enghraifft yn seicoleg a gwyddoniaeth gwybyddol, cyfeiria gan amlaf at swyddogaethau seicolegol unigolyn wrth brosesu gwybodaeth. Caiff ei ddefnyddio hefyd fel elfen o seicoleg gymdeithasol a elwir gwybyddiaeth gymdeithasol er mwyn esbonio agweddau, priodoliad a deinameg grŵp.

                                     
 • aelodau o r un rhywogaeth, yn yr ymennydd ydy gwybyddiaeth gymdeithasol. Ar un adeg, cyfeiriai gwybyddiaeth gymdeithasol yn benodol at ddull o seicoleg
 • Epistemoleg yw astudiaeth gwybodaeth. Data Deallusrwydd Gwybodaeth Gwybyddiaeth Gwyddor gwybodaeth Hysbyseg Termau: gwybodaeth. Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol
 • canfyddiad cwnsela cyflyru dibyniaeth ffobia gorbryder gwybyddiaeth iselder ysbryd isymwybod paraffilia personoliaeth rhithdyb seicdreiddiad seicosis seicotherapi
 • Cudd - wybodaeth Deallusrwydd artiffisial Entropi gwybodaeth Epistemoleg Gwybyddiaeth gymdeithasol Rhyddid gwybodaeth Swyddfa Gwybodaeth y Sector Cyhoeddus
 • maes hwn, a gwelwyd biocemeg yn datblygu o fewn pob adran o wyddorau gwybyddiaeth life sciences botaneg, meddygaeth, geneteg ayb, a phob un yn ymwchwilio n
 • eraill. Mae CBT yn gweithio ar y cysylltiadau rhwng eich meddyliau gwybyddiaeth ymddygiad a theimladau. Mae n dysgu unigolion sut i adnabod a mynd
 • samapatti: Ymwybyddiaeth o anfeidroldeb gofod. Ymwybyddiaeth o anfeidroldeb gwybyddiaeth Myfyrio ar afrealrwydd pethau diddymder Ymwybyddiaeth o afrealrwydd
 • Mae Julian Jaynes wedi pwysleisio nad yw ymwybyddiaeth yr un peth a gwybyddiaeth a dylid gael ei wahaniaethu yn llym. . Y cangymeriad mwyaf cyffredin
 • ieithyddol wedi eu hamgodio yn yr ymennydd cred eraill mai cynnyrch gwybyddiaeth gyffredinol ddynol yw iaith. Cytunir serch hynny nad oes gwahaniaethau
 • ymddygiadol. Archwiliwyd seicolegwyr cynsyniadau cyfryw fel canfyddiad, gwybyddiaeth sylw, emosiwn, cymhelliant, fwythiant ymenydd, personoliaeth, ymddygiad
 • gysylltiedig ag amrywiaeth o swyddogaethau: rheolaeth dros symudiadau, gwybyddiaeth emosiynau, a dysg. Yn rhannol oherwydd yr amwysedd hwn, mae r Terminologia