Back

ⓘ Syniad. Yn ei ystyr mwyaf elfennol, rhywbeth sydd yn yr ymennydd pan fo rhywun yn meddwl yw syniad. Yn aml iawn, caiff syniadau eu creu fel cynrychioliad delwed ..
                                               

Arallfyd

Enw arall ar Afallon, yr Isfyd neu uffern ydyr arallfyd, a hynny mewn mytholeg neu grefyddau megis Wica. Maer syniad yma iw ganfod mewn diwylliannau ledled y byd. Fel arfer, mae Wiciaid syn credu mewn ailymgnawdoli yn credu bod yr enaid yn gorwedd rhwng ailymgnawdoliadau yn yr Arallfyd neu Wlad yr Haf, sydd âr enw "ecstasir Dduwies" yn ôl Gardner. Mae llawer o Wiciaid yn credu yn y gallu i gysylltu ag ysbrydion syn preswylio yn yr Arallfyd drwy gyfryngwyr ysbryd a byrddau wiji, yn bennaf ar adeg Nos Galan Gaeaf/Samhain, er bod eraill yn anghytuno âr arfer hwn, megis yr Archoffeiriad Alex S ...

Syniad
                                     

ⓘ Syniad

Yn ei ystyr mwyaf elfennol, rhywbeth sydd yn yr ymennydd pan fo rhywun yn meddwl yw syniad. Yn aml iawn, caiff syniadau eu creu fel cynrychioliad delweddol; h.y. delwedd o ryw wrthrych. Mewn cyd-destunau eraill, ystyrir syniadau yn gysyniadau, er nad yw cysyniadau haniaethol o reidrwydd yn ymddangos fel delweddau. Ystyria nifer o athronwyr syniadau fel rhan allweddol o gategori ontolegol o fod.

Ystyrir y gallu i greu a deall ystyr syniadau yn rhan allweddol syn diffinio bodau dynol.

Yn ei ystyr boblogaidd, cwyd syniad mewn modd sydyn, digymell, heb hyd yn oed feddwl neu fewnsyllu, er enghraifft, pan fyddwn yn sôn am y syniad o berson neu le.

                                     
  • Chance wedi i haddasu i r Gymraeg gan Jini Jones a Brenda Wyn Owen yw Syniad Gwich? . Gwasg Gwynedd a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1990. Yn 2013 roedd
  • Gwallt yn Igam Ogam. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol yn y gyfres Syniad Da a hynny yn 2013. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Siop drin gwallt
  • ffeithiol gan Gari Wyn, Brynllaethog yw Byw Busnes, sy n un o lyfrau r Gyfres Syniad Da. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd
  • Evans yw Canfas, Cof a Drws Coch ganddo ef ei hun mae n un o lyfrau Cyfres Syniad Da. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd
  • Tyres gan Cledwyn Evans yw Cadw r Byd i Droi, sy n un o gyfrolau Cyfres Syniad Da. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd
  • ar berson sy n golygu. Mewn ffordd, dechreua r broses olygyddol gyda r syniad gwreiddiol am y gwaith ac mae n parhau ym mherthynas yr awdur a r golygydd
  • cyfleu syniad o rywun sydd yn gweithio gyda peiriannau budron. Yn Ffrainc defnyddir y gair Ingenieur sydd yn cyfleu syniad o ddyfeisgarwch - syniad sydd
  • Busnes ar y Buarth: Llaeth y Llan 1985 - 2010, sy n un o gyfrolau Cyfres Syniad Da. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2010. Yn 2013 roedd
  • buro eneidiau r marw, neu am y fangre lle mae hyn yn digwydd. Cysylltir y syniad yn arbennig a r Eglwys Gatholig, lle credir fod rhai eneidiau yn mynd yn
  • flynyddol Pencampwriaeth y 6 Gwlad rhwng Ffrainc. a r Eidal Cafodd y syniad gwreiddiol am dlws i w ddyfarnu i enillydd gêm flynyddol Ffrainc a r Eidal