Back

ⓘ Polisi iaith. Polisi cyhoeddus syn ceisio dylanwadu ar ddefnydd iaith yw polisi iaith. Gall amrywio o hybu amlieithrwydd, a geir yn aml mewn democratiaethau aml ..
                                     

ⓘ Polisi iaith

Polisi cyhoeddus syn ceisio dylanwadu ar ddefnydd iaith yw polisi iaith. Gall amrywio o hybu amlieithrwydd, a geir yn aml mewn democratiaethau amlddiwylliannol, i orfodi unieithrwydd, a geir yn aml mewn gwledydd awdurdodaidd. Gall polisi iaith gynnwys dynodi ieithoedd swyddogol, rhanbarthol, a lleiafrifol, sefydlu corff rheoli iaith, neu lethu rhai ieithoedd a thafodieithoedd trwy wrthdwyieithrwydd.

                                     

1. Gweler hefyd

 • Arwyddion dwyieithog
 • Hawliau iaith
 • Diwygio iaith
 • Mudiad iaith
 • Adfywio iaith
Yn ôl gwlad
 • Polisi iaith Ffrainc
 • Polisi iaith Gweriniaeth Iwerddon
 • Polisi iaith India
 • Polisi iaith Sbaen
 • Polisi iaith Canada
 • Polisi iaith yr Undeb Sofietaidd
 • Polisi iaith Cymru
                                     
 • addysg, arian, cyllid, gwyddoniaeth, yr amgylchedd, iaith mewnfudo, a materion tramor. Caiff polisi cyhoeddus hefyd ei astudio fel disgyblaeth academaidd
 • llywio penderfyniadau fel eu bont yn dod i ganlyniadau rhesymol yw polisi Mae polisi yn wahanol i r gyfraith, sydd yn gorfodi neu n gwahardd ymddygiad
 • Iaith swyddogol yw iaith sy n cael ei defnyddio trwy ddeddf gwlad mewn dogfennau swyddogol. Does gan y DU ddim iaith swyddogol fel y cyfryw. Yng Nghymru
 • pleidlais polisi polisi cyhoeddus polisi amddiffyn polisi ariannol polisi cyllidol polisi economaidd polisi iaith polisi iechyd polisi masnach polisi tramor
 • chwe newid polisi er lles yr iaith 1. Addysg Gymraeg i Bawb 2. Tegwch Ariannol i r Gymraeg 3. Gweinyddu n fewnol yn Gymraeg 4. Safonau Iaith i Greu Hawliau
 • gynradd gymunedol, yng nghategori A yn ôl polisi iaith yr awdurdod addysgol lleol, felly Cymraeg yw iaith yr ysgol. Ysgol Gynradd sirol, cyd addysgol
 • y Gymraeg yn brif iaith ond siaradai 79 ohonynt y Gymraeg i safon iaith gyntaf. Mae r ysgol yng nghategori A yn ôl polisi iaith yr Awdurdod Addysg
 • ddwyieithog yn cyflwyno gofynion Cymdeithas yr Iaith Gymraeg parthed mabwysiadu polisi o ddwyieithrwydd gweithredol cyflawn o ddiwrnod cyntaf sefydlu Cynulliad
 • uniongyrchol â r Gymraeg hefyd yn cynhyrchu gwefannau dwyieithog, yn ôl eu polisi iaith unigol eu hunain. O ran y cyfryngau cymdeithasol Cymraeg, mae dros 300