Back

ⓘ Iaith Arwyddion Prydain. Yr iaith arwyddion fwyaf poblogaidd gan bobl fyddar yn y DU yw Iaith Arwyddion Prydain. Mae 125.000 o oedolion byddar yn y DU yn defnyd ..
Iaith Arwyddion Prydain
                                     

ⓘ Iaith Arwyddion Prydain

Yr iaith arwyddion fwyaf poblogaidd gan bobl fyddar yn y DU yw Iaith Arwyddion Prydain. Mae 125.000 o oedolion byddar yn y DU yn defnyddior iaith, yn ogystal a thua 20.000 o blant. Maer iaith yn defnyddio gofod a symudiad y dwylo, y corff, yr wyneb ar pen i gyfathrebu. Mae miloedd o bobl nad ydynt yn fyddar hefyd yn defnyddio Iaith Arwyddion Prydain, megis perthnasau, cyfieithwyr, staff meddygol neu eraill syn ymwneud âr gymuned fyddar.

                                     

1. Dolenni allanol

 • Cymdeithas Brydeinig y Byddar.
 • DEAFPUB.COM, gwefan wybodaeth am ddigwyddiadau ar gyfer pobl Fyddar a rhai syn dysgu IAB.
 • Signature; enw masnachu CACDP Council for the Advancement of Communication with Deaf People.
 • Grŵp IAB Caeredin.
                                     
 • Chwarae r ffeil gyfrwng Iaith sy n cael ei chyfleu drwy batrymau o arwyddion corfforol yw iaith arwyddion hefyd iaith arwyddo neu arwyddiaith yn hytrach
 • Cymraeg yng ngweddill Prydain ond adroddodd Cyfrifiad 2011 fod 8, 248 o bobl 3 oed a throsodd yn Lloegr yn ystyried y Gymraeg yn brif iaith iddynt. Ym 1993
 • sicrhau nad oeddent yn digwydd eto. Dechreuodd Cymdeithas yr Iaith Gymraeg ymgyrch i gael arwyddion ffyrdd dwyieithog ym mis Ionawr 1969. Wedi dwy flynedd o
 • ddifrodwyd arwyddion ffyrdd uniaith Saesneg ar hyd a lled Cymru gan gefnogwyr y Gymdeithas ac arweiniodd yr ymgyrch hon at sefydlu r egwyddor o arwyddion dwyieithog
 • Brydain yn y 5g roedd tiriogaeth y Frythoneg yn ymestyn trwy dir mawr Prydain drwyddi draw, heblaw o bosib am diroedd y Pictiaid nad oes sicrwydd ynglŷn
 • Gymdeithas yr Iaith Gymraeg a oedd yn brwydro dros hawliau r iaith Aeleg, ac oedd yn defnyddio dulliau tebyg i r Gymdeithas megis difrodi arwyddion uniaith
 • baentio neu ddifrodi arwyddion ffyrdd uniaith Saesneg ar hyd a lled Cymru, ac arweiniodd yr ymgyrch hon at sefydlu r egwyddor o arwyddion dwyieithog yng Nghymru
 • cyflwyno nhw, ryw 900 mlynedd yn ôl. Mi awn ni ar ôl hynny y tro nesa... Arwyddion cyntaf Bwlchtocyn 15 Awst 1954: Sul neis ers tro byd. Gweld gwningen efo
 • ddifrod i r ymennydd a achoswyd gan alcohol. Ni ddaeth o hyd i unrhyw arwyddion o hepatitis na sirosis yr afu chwaith. Bu fawr o ganlyniad i r ymennydd
 • berchennog. Deddf Neilltuo Cyfleusterau ar Wahân, 1953 yn sicrhau codi arwyddion mewn mannau cyhoeddus a oedd yn dweud Ewropeaid yn unig yn yr ardaloedd