Back

ⓘ Chwilio a dinistrio. Strategaeth filwrol a ddefnyddiwyd gan yr Unol Daleithiau yn ystod Rhyfel Fietnam oedd chwilio a dinistrio a oedd yn sail i ymgyrch Byddin ..
Chwilio a dinistrio
                                     

ⓘ Chwilio a dinistrio

Strategaeth filwrol a ddefnyddiwyd gan yr Unol Daleithiau yn ystod Rhyfel Fietnam oedd chwilio a dinistrio a oedd yn sail i ymgyrch Byddin yr Unol Daleithiau yn Ne Fietnam. Danfonwyd milwyr Americanaidd i diriogaeth y gelyn gan ddefnyddio hofrennyddion ac byddent yn chwilio am luoedd comiwnyddol y Fiet Cong neu Ogledd Fietnam, lladd y gelyn, ac ynan encilion syth.

Mesurwyd llwyddiant y strategaeth trwy cyfrif cyrff, hynny yw y nifer or gelyn a laddwyd. Yr amcan oedd i beri colledigion enfawr ir Fiet Cong a byddin Gogledd Fietnam yn raddol trwy athreuliad, nes iddynt ildio. Er ir Americanwyr lladd nifer o luoedd comiwnyddol, ni chafodd hyn effaith ar eu gallu i ymladd. Lladdwyd 220.000 ohonynt rhwng 1965 a 1967, ond bu 200.000 o ddynion y flwyddyn yn cyrraedd yr oed consgripsiwn yng Ngogledd Fietnam, ac yr oedd y Fiet Cong yn recriwtio mwy a mwy o bobl o gefn gwlad y De.

Nid oedd tactegau confensiynol yr Americanwyr yn addas wrth ymladd rhyfel herwfilwrol mewn jyngloedd Fietnam. Er eu pwyslais ar ennill rhagoriaeth o ran mudoledd, dechreuwyd tua 90% or holl ysgarmesau a brwydrau gan luoedd comiwnyddol, nid lluoedd yr Unol Daleithiau. Oherwydd diffyg ymdrech gan yr Americanwyr a lluoedd De Fietnam i ddiogelu a chadw tiriogaeth ar ôl brwydrau, bur Fiet Cong yn aml yn dychwelyd yn syth i ardaloedd wedi ir Americanwyr gadael.

Roedd effaith chwilio a dinistrio ar gymdeithas De Fietnam yn ddinistriol ac yn wrth-gynhyrchiol i amcan yr Americanwyr o ennill "calonnau a meddyliaur" boblogaeth. Difrodwyd pentrefi a ffyrdd gan rym tanio a chliriwyd coedwigoedd a thir amaethyddol gan ddiddeilyddion. Lladdwyd hanner miliwn o sifiliaid, ac anafwyd un miliwn. Dadleolwyd eraill or cefn gwlad a bu raid iddynt symud ir dinasoedd gorlawn. Oherwydd y difrod i gnydau a bywyd amaethyddol, bu raid i Dde Fietnam mewnforio reis ym 1967. Dioddef wnaeth enw llywodraeth De Fietnam yn llygaid ei phobl.

Ynghyd âr rhyfel awyrennol yn erbyn Gogledd Fietnam trwy Ymgyrch Rolling Thunder, chwilio a dinistrio oedd yn ffurfio strategaeth ddeuddaint yr Americanwyr yn Fietnam.

                                     
 • erbyn Ffrynt Rhyddid Cenedlaethol De Fietnam a Byddin Gogledd Fietnam, gan gynnwys cyrchoedd chwilio a dinistrio yn Ne Fietnam. Gwasanaethodd fel Pennaeth
 • dibynnu ar gyrchoedd chwilio a dinistrio yn erbyn y Vietcong, oedd yn cynnal gwrthryfel yn Ne Fietnam yn erbyn lluoedd yr UD a llywodraeth y De. Gan
 • Ffosydd y Rhyfel Byd Cyntaf Rhyfel Fietnam, yn enwedig strategaeth chwilio a dinistrio Y Rhyfel Athreuliol Rhyfel yr Undeb Sofietaidd yn Afghanistan Buddugoliaeth
 • nghenhedlaeth wedi u dinistrio gan wallgofrwydd newynog lloerig noeth yn llusgo eu hunain trwy strydoedd duon y wawr yn chwilio am ffics blin hipsters
 • Americanaidd a De Fietnam ar ragoriaeth awyrennol a grym tanio trwm er mwyn cynnal ymgyrchoedd chwilio a dinistrio gyda milwyr ar y tir, magnelau, a chyrchoedd
 • 1904 Daeth i sylw r cyhoedd oherwydd ei ymgyrch i chwilio am y cenhadwr a r fforiwr David Livingstone, a honnodd yn ddiweddarach iddo ei gyfarch â r llinell
 • croesgadwyr, a bu raid dinistrio llawer o eiconau i gael yr aur a r arian ohonynt. Gwaethygodd y berthynas rhwng trigolion Caergystennin a r croesgadwyr, a bu tân
 • y broses o greu r copïau hyn er mwyn chwilio am fwy o gelloedd i w heintio, caiff y gell heintiedig ei dinistrio Mae n arbennig o anodd datblygu brechlynnau
 • cudd - ymosodiad ar ddêl gwerthu cyffuriau, mae n chwilio am y rhai fu n gyfrifol gan adeiladu ymerodraeth droseddol ei hun a chipio grym gan sefydliadau troseddol
 • mawr i ennill diddordeb i r gwaith a chynyddu gwerthiant.. Gwelais feddyliau gorau fy nghenhedlaeth wedi u dinistrio gan wallgofrwydd newynog lloerig noeth
 • croesgadwyr, a bu raid dinistrio llawer o eiconau i gael yr aur a r arian ohonynt. Gwaethygodd y berthynas rhwng trigolion Caergystennin a r croesgadwyr, a bu tân