Back

ⓘ Saesneg. Iaith frodorol Lloegr ydyw Saesneg. Maen un o ddwy iaith swyddogol Cymru yn ogystal, ac yn un o ieithoedd mwyaf y byd. Datblygodd y Saesneg o iaith llw ..
                                               

England

Audie England, actores a ffotograffydd Americanaidd Mike England, pêl-droediwr Cymreig fun hyfforddwr Tim Cenedlaethol Cymru Matthew England, gwyddonydd hinsawdd o Awstralia Anthony W. England, gofodwr Americanaidd

                                               

Shirley Williams

Roedd Shirley Williams yn gwleidydd ac ysgolhaig Seisnig. Roedd hin aelod seneddol or Blaid Lafur rhwng 1964 a 1979, ac yn aelod y cabinet yn y llywodraeth Harold Wilson ac wedyn James Callaghan. Roedd hin aelod or "Gang of Four" a adawodd y Blaid Lafur ym 1981 i ffurfio’r Y Democratiaid Cymdeithasol. Roedd hin arlywydd yr SDP rhwng 1982 a 1987. Bu farw Williams yn Llundain, yn 90 oed. Dwedodd Tony Blair: "Shirley Williams oedd un o ddemocratiaid cymdeithasol mwyaf y ganrif ddiwethaf".

                                               

Jim Steinman

Cyfansoddwr, awdur geiriau caneuon, cynhyrchydd recordiau, a dramodydd Americanaidd oedd James Richard Steinman. Gweithiodd hefyd fel trefnydd, pianydd, a chanwr. Roedd ei waith yn cynnwys caneuon yn yr arddulliau roc cyfoes, dawns, pop, theatr gerdd a sgôr ffilm. Roedd ei waith yn cynnwys albymau fel Bat Out of Hell gan Meat Loaf syn un or albymau a werthodd mwyaf erioed a Bat Out of Hell II: Back into Hell, a chynhyrchu albymau ar gyfer Bonnie Tyler. Mae ei senglau siart mwyaf llwyddiannus yn cynnwys "Total Eclipse of the Heart" gan Tyler, "Making Love Out of Nothing at All gan Air Suppl ...

Saesneg
                                     

ⓘ Saesneg

Iaith frodorol Lloegr ydyw Saesneg. Maen un o ddwy iaith swyddogol Cymru yn ogystal, ac yn un o ieithoedd mwyaf y byd.

Datblygodd y Saesneg o iaith llwythau Germanaidd ag ymsefydlodd ym Mhrydain rhwng y bumed ar seithfed ganrif gan ddisodli iaith a diwylliant y Brythoniaid brodorol o rannau helaeth o dde Prydain a chreur teyrnasoedd Eingl-Sacsonaidd. Erbyn y ddegfed ganrif roedd y teyrnasoedd hyn wedi uno i greu teyrnas Lloegr. Lledodd y Saesneg drwyr byd yn sgîl anturiaethau imperialaidd y Saeson a arweiniodd at greu gwladfeydd Seisnig mewn sawl rhan or byd.

Oherwydd ei lle fel iaith mwyafrif yr Unol Daleithiau, maer Saesneg wedi dod yn brif iaith y byd ar gyfer cyfathrebu rhyngwladol. Dysgir Saesneg fel ail iaith yn fwy nag unrhyw iaith arall, ond y ffurf Americanaidd ar yr iaith a ddysgir yn amlach nar ffurf Seisnig.

Mae llenyddiaeth Saesneg yn un or llenyddiaethau mwyaf yn y byd, ai gwreiddiaun gorwedd yn y cyfnod Eingl-Sacsonaidd. Mewn canlyniad ir dirywiad yn nifer y siaradwyr Cymraeg ar Seisnigeiddio yn y wlad, mae gan Gymru ei llenyddiaeth Saesneg hefyd: ysgrifennodd Dylan Thomas ei storïau ai gerddi yn Saesneg, er enghraifft.

Mae gramadeg yr iaith Saesneg yn weddol debyg ir Gymraeg iw chymharu âr Tsieiniaidd er enghraifft, gan fod y ddwy iaith yn dod or teulu Indo-Ewropeaidd. Serch hyn mae gramadeg yr ieithoedd Romawns ar Almaeneg llawer yn fwy tebyg i Saesneg nag ydyw ir Gymraeg.

                                     
 • Fersiwn Saesneg o Wicipedia yw r Wicipedia Saesneg Saesneg English Wikipedia Sefydlwyd ar 15 Ionawr 2001, gan gyrraedd dwy filiwn o erthyglau erbyn
 • Ffurf hanesyddol gynharaf yr iaith Saesneg yw Hen Saesneg Ænglisc, Anglisc, neu Englisc neu Eingl - Sacsoneg a siaredid yn Lloegr ac yn ne a dwyrain yr
 • Llenyddiaeth a ysgrifennir yn Saesneg Canol, y ffurf ar yr iaith Saesneg a fodolai yn y cyfnod o r 12g i r 15g, yw llenyddiaeth Saesneg Canol. Dim ond ychydig
 • Term llenyddol yw Llenyddiaeth Saesneg Cymru neu lenyddiaeth Eingl - Gymreig - a adnabyddir mewn Saesneg naill ai fel Anglo - Welsh Writing neu Welsh Writing
 • hanesyddol ar yr iaith Saesneg yw Saesneg Canol a siaredid ar ôl y goncwest Normanaidd yn yr 11g tan ddiwedd y 15g. Aeth Saesneg drwy sawl newid a datblygiad
 • Llenyddiaeth a ysgrifennir yn Hen Saesneg y ffurf ar yr iaith Saesneg a fodolai yn y cyfnod o r 5g i r 12g, yw llenyddiaeth Hen Saesneg neu lenyddiaeth Eingl - Sacsoneg
 • Nid oes rheolau 100 o ynganu r Saesneg mae n rhaid i chi ddysgu pob gair. Ond yn gyffredinol, dyma sut mae ynganu llythyrau. Mae nifer o lythyrau yn
 • o Loegr ac wedi ei hysgrifennu yn yr iaith Saesneg neu yn ei ffurfiau hanesyddol yw barddoniaeth Saesneg Lloegr. Nid oes ffynonellau gwreiddiol o farddoniaeth
 • Mae Wenglish fel arfer yn cyfeirio at y tafodieithoedd o Saesneg a siaredir yn ne Cymru. Mae dylanwad gramadeg a geirfa r iaith Gymraeg yn drwm arni
 • Cwmwd canoloesol yng ngogledd - ddwyrain Cymru oedd Maelor Saesneg Fe i greuwyd tua r flwyddyn 1202, pan gafodd cantref Maelor ei rannu yn ddwy ran gan
 • Barddoniaeth a ysgrifennir yn Saesneg Canol, y ffurf ar yr iaith Saesneg a fodolai yn y cyfnod o r 12g i r 15g, yw barddoniaeth Saesneg Canol. Dim ond ychydig