Back

ⓘ Defnydd cyfansawdd. Cyfuniad o ddau ddefnydd neu ragor yw defnydd cyfansawdd, a all fod yn naturiol neu wedi ei greu gan berson. Maen rhaid ir deunyddiau fod yn ..
Defnydd cyfansawdd
                                     

ⓘ Defnydd cyfansawdd

Cyfuniad o ddau ddefnydd neu ragor yw defnydd cyfansawdd, a all fod yn naturiol neu wedi ei greu gan berson. Maen rhaid ir deunyddiau fod yn wahanol fel eu bod yn aros ar wahân ar y raddfa facroscopig ar raddfa ficroscopig.

Plethwaith a chlai yw un or defnyddiau cyfansawdd synthetig hynaf. Mae concrit hefyd yn ddefnydd cyfansawdd, a defnyddir mwy ohono nag unrhyw ddefnydd synthetig arall yn y byd.

                                     
 • copr, efydd, haearn, aur, arian, a.y.y.b. Defnyddiau naturiol cyfansawdd clai, porslen, a.y.y.b. Defnyddiau naturiol eraill. Pridd Defnydd synthetig
 • Defnydd adeiladu cyfansawdd yw concrit neu goncrid sy n cynnwys yn bennaf cydgasgliad o ddefnyddiau mân, sment, a dŵr. Mae r cydgasgliad yn aml yn cynnwys
 • atalnodi yw llinell doriad Saesneg: dash sy n hirach na cysylltnod a gyda defnydd gwahanol. Y mathau mwyaf cyffredin o llinellau toriad yw r llinell doriad
 • chataractau. Gall defnydd hirdymor o r ffurfiau trwy r genau achosi annigonolrwydd adrenal gan hynny gall atal y driniaeth yn sydyn wedi defnydd hirdymor fod
 • gair o crwn felly ffurf gwag, crwn yw tarddiad y gair cyfansawdd yma. Cyhoeddwyd y defnydd cyntaf o r gair yng Ngeiriadur Saesneg - Cymraeg John Walters
 • afreolaidd. Mae defnydd hirdymor yn gallu arwain at wlser, glawcoma, osteoporosis ac yn achos plant arafwch tyfu. Does dim tystiolaeth bod defnydd argroenol
 • weld yn y tabl hwn hefyd déḱm Mae n bosibl y daw hwn o deḱ - Gair cyfansawdd yw r gair Proto - Celteg druwits, derwydd sef cyfuniad o r ddau fôn
 • ymledol niwroblastoma lewcemia myeloid cronig syndrom neffrotig myeloma cyfansawdd myasthenia gravis lewcemia lymffoid aplasia celloedd coch pur retinoblastoma
 • brynnu ar gyfer ystafell. Tarddiad y gair perimedr yw r Groeg mae n air cyfansawdd a grewyd o uno dau air: περίμετρος perimetros o περί peri sef o gwmpas
 • fathau o hentai. Mae Bible Black yn esiampl o hentai. Mae r gair yn un cyfansawdd mae 変 hen newid od neu estron yn cyfuno efo 態 tai ymddygiad
 • o r gynhysgaeth sy n gwneud mater. Unant gyda i gilydd i greu gronynnau cyfansawdd a elwir yn hadronau, y mwyaf sefydlog ohonynt, mae n debyg, yw r proton