Back

ⓘ Cemeg. Astudiaeth mater yw Cemeg, syn ymwneud âi gystrawen, strwythur a nodweddion, ynghyd âi drawsnewidiadau ar y lefel atomig. Maen delio gan fwyaf gyda chasg ..
                                               

Homolysis

Cemeg
                                     

ⓘ Cemeg

Astudiaeth mater yw Cemeg, syn ymwneud âi gystrawen, strwythur a nodweddion, ynghyd âi drawsnewidiadau ar y lefel atomig. Maen delio gan fwyaf gyda chasgliadau o atomau fel nwyon, moleciwlau, crisialau a metelau, yn ogystal âu trawsffurfiadau au rhyngweithiadau i ddod yn ddefnydd a ddefnyddir ym mywyd cyffredin. Yn ogystal â hynny, mae cemeg yn ymwneud â deall priodweddau a rhyngweithiadau o atomau unigol a defnyddior wybodaeth yna ar y lefel macrosgobig. Yn ôl cemeg fodern, mae priodweddau ffisegol defnyddiau wedi eu penderfynu ar y raddfa atomig, sydd yn ei dro yn cael ei ddiffinio gan rymoedd electromagnetig rhyngatomig a deddfau mecaneg cwantwm.

Mae cemeg yn gorgyffwrdd â ffiseg, gan drin ynni a sut mae on adweithio gyda mater. Mae hefyd yn gorgyffwrdd cryn dipyn gyda bioleg, yn arbennig trwyr disgyblaethau cysylltiedig o fiocemeg a bioleg foleciwlaidd.

Maen bosib gweld trefn yr elfennau yn y Tabl Cyfnodol syn dangos y nifer o brotonau sydd gan bob un a beth yw pwysau atomaur elfen honno gan ddefnyddio Rhif Avogadro. Maen bosib gweld erthyglau sydd yn ymdrin â chemeg trwy edrych yn y categori cemeg.

Yng Nghymru, maen orfodol i fyfyrwyr ysgol astudio cemeg hyd at lefel TGAU 16 oed.

                                     
  • Rhestr o r bobl sydd wedi ennill Gwobr Cemeg Nobel, un o r Gwobrau Nobel. The Nobel Prize in Chemistry 2017 Nobelprize.org. Archifwyd o r gwreiddiol
  • Darlith ac ysgrif ar gemeg gan Haydn E. Edwards yw Cemeg yw Bywyd. Cyngor Gwynedd: Adran Addysg a Diwylliant a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2005. Yn
  • Astudiaeth synthesis ac ymddygiad cyfansoddion anorganig ac organometelig yw cemeg anorganig. Mae r maes hwn yn cynnwys pob cyfansoddyn cemegol heblaw r nifer
  • Isddisgyblaeth o fewn cemeg sy n ymwneud â r astudiaeth wyddonol o strwythurau, priodweddau, cyfansoddiadau ac adweithiau cemegol ydy cemeg organig. Gall hefyd
  • gemeg sy n defnyddio offer a dulliau i wahanu, adnabod, a mesur mater yw cemeg ddadansoddol. Rhennir yn is - feysydd yn ôl math y samplau a ddadansoddir:
  • Mae cemeg ffisegol yn ymwneud â r astudiaeth o ffenomenau, macrosgopig, atomig, is - atomig a gronynnol trwy defnyddio r deddfau a chysyniadau ffisegol
  • Llyfryn yn cynnwys rhestr termau Saesneg - Cymraeg gan amryw yw Termau Bioleg, Cemeg Gwyddor Gwlad. Uned Iaith CBAC a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Addaswyd
  • Mae cemegydd yn wyddonydd sy n arbenigo mewn cemeg Mae n astudio ffurfiant a phriodweddau sylweddau sydd wedi eu ffurfio o atomau, a dulliau i w trawsnewid
  • Nobel mewn Cemeg yn 1909 am ei waith ar gatalysis, ecwilibriwm gemegol a chyflymderau adweithiau. Fe i hystyrir yn un o sylfaenwyr cemeg ffisegol ynghŷd
  • a r botanegydd Indra Narayan Mukherjee. Enillodd ei gradd meistr ar bwnc cemeg organig o Brifysgol Calcutta ym 1938, a i doethuriaeth ym 1944. Hi oedd