Back

ⓘ Athroniaeth y meddwl - Athroniaeth y meddwl, Athroniaeth, Athroniaeth ddadansoddol, Eliot, Y Meddwl Modern, Barth, Athroniaeth Farcsaidd ..
                                               

Athroniaeth y meddwl

Cangen o athroniaeth yn ymwneud ag ontoleg a natur y meddwl a’i berthynas âr corff yw athroniaeth y meddwl. Y prif bwnc syn tynnu sylw athroniaeth y meddwl ydy problem y meddwl a’r corff. Datblygodd y gysyniadaeth gyfoes ynglŷn ag athroniaeth y meddwl yn sgil gwaith René Descartes 1596–1650, a’i ddamcaniaeth a elwir deuoliaeth Gartesaidd neu ddeuoliaeth seicogorfforol. Disgrifia Descartes holl-wahaniaeth metaffisegol rhwng dwy fath o sylwedd, y meddyliol neur seico ar corfforol neu ffisegol. Gwrthwynebir deuoliaeth gan y monyddion, sydd yn dal taw un fath o sylwedd yn unig sydd yn y bydysa ...

                                               

Athroniaeth

Astudiaeth o sut y dylem fyw, sut mae pethaun bodoli, natur gwybod, a rhesymeg yw athroniaeth. Mae athroniaeth yn astudiaeth o broblemau cyffredinol a gwaelodol syn ymwneud â bodolaeth, gwybodaeth, gwerthoedd, rheswm ac iaith. Gellir gwahaniaethu rhwng athroniaeth a dulliau eraill syn ceisio ateb y cwestiynau hyn e.e. cyfriniaeth, mytholeg neur celfyddydau drwy ei dull systematig, gwyddonol ai dibyniaeth ar ddadleuon rhesymegol. Mae llawer o Gymry wedi ymhel â chwestiynau mawr crefydd yn hytrach nag athroniaeth fel y cyfryw, a bu perthynas agos rhwng diwinyddiaeth ac athroniaeth yng Nghymr ...

                                               

Athroniaeth ddadansoddol

Athroniaeth syn pwysleisio iaith a rhesymeg wrth ddadansoddi cysyniadau yw athroniaeth ddadansoddol. Gall y term gyfeirion fwy penodol at fudiad amlwg yn athroniaeth y gwledydd Saesneg eu hiaith ac yn Llychlyn a darddodd or traddodiad empiraidd. Datblygodd sawl system athronyddol dadansoddol yn yr 20g, gan gynnwys atomiaeth resymegol, positifiaeth resymegol, a dadansoddiad iaith gyffredin. Fei chyferbynnir yn ei hanfod ag athroniaeth ddamcaniaethol a metaffiseg, ac fel mudiad neu gylch o ysgolion meddwl fei chyferbynnir ag athroniaethau cyfandirol megis ffenomenoleg a dirfodaeth.

                                               

Eliot (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am T. S. Eliot gan R. Gerallt Jones yw Cyfres y Meddwl Modern: Eliot. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Barth (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am y meddyliwr Karl Barth gan D. Densil Morgan yw Cyfres y Meddwl Modern: Barth. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Evans-Pritchard (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am E. E. Evans-Pritchard gan Dafydd Jenkins yw Cyfres y Meddwl Modern: Evans-Pritchard. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Athroniaeth Farcsaidd

Athroniaethau sydd yn tynnu ar fateroliaeth hanesyddol Karl Marx, neu ar syniadau economaidd a gwleidyddol Marcsiaeth, yw athroniaeth Farcsaidd. Ymysg y datblygiadau ar Athroniaeth Farcsaidd mae Ysgol Frankfurt a welwyd esblygu syniadaeth Farcsaidd at gymdeithas mwy cymleth a chynnil yr 20g.

                                               

Darwin (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am Charles Darwin gan R. Elwyn Hughes yw Cyfres y Meddwl Modern: Darwin. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1981. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Toynbee (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am Toynbee gan C. R. Williams yw Cyfres y Meddwl Modern: Toynbee. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bonhoeffer (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am y meddyliwr Bonhoeffer gan Harri Williams yw Cyfres y Meddwl Modern: Bonhoeffer. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1981. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Bultmann (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am y meddyliwr modern Bultmann gan Eryl Wynn Davies yw Cyfres y Meddwl Modern: Bultmann. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1984. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Freud (Y Meddwl Modern)

Astudiaethau or seicolegydd enwog Sigmund Freud gan Harri Pritchard Jones yw Cyfres y Meddwl Modern: Freud. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Cysyniad a gwrthrych

Mewn athroniaeth iaith, priodolir y gwahaniaeth rhwng cysyniad a gwrthrych ir athronydd Almaenig Gottlob Frege. Yn ôl Frege, mae unrhyw frawddeg syn mynegi syniad unigol yn cynnwys mynegiant enw priod neu derm cyffredinol gydar fannod amhenodol syn dynodi Gwrthrych gyda phriodoledd y cyplad "yn", a therm cyffredinol gydar fannod amhenodol neu ansoddair Cysyniad. Felly "Mae Socrates yn athronydd" yn cynnwys "Socrates", syn cynrychiolir Gwrthrych Socrates, a "Mae.yn athronydd", syn dynodir Cysyniad o fod yn athronydd.

                                               

Diriaeth

                                               

Ffenomenoleg

Athroniaeth yw ffenomenoleg syn ceisio deall ffenomenau drwy brofiad yr ymwybod, heb ddamcaniaethau achosol nac ychwaith ragdybiaethau a rhagsyniadau. Datblygodd y mudiad ffenomenolegol ar ddechraur 20g, yn bennaf dan ddylanwad Edmund Husserl. Pwysleisiodd Husserl sythwelediad yn hytrach na dadansoddiad wrth ddisgrifior profiad goddrychol, gan wahaniaethu ffenomenoleg oddi ar empiriaeth a rhesymeg ddiddwythol. Ymhlith athronwyr eraill yr ysgol feddwl hon mae Roman Ingarden, Max Scheler, Emmanuel Levinas, a Marvin Farber. Cafodd ffenomenoleg cryn ddylanwad ar ddirfodaeth.

                                               

Ymddygiadaeth

Damcaniaeth yn y gwyddorau cymdeithas, seicoleg yn bennaf, yw ymddygiadaeth sydd yn defnyddio dulliau empirig i ddeall ymddygiad bodau dynol, cymdeithas, ac anifeiliaid yn wrthrychol.

                                     

ⓘ Athroniaeth y meddwl

 • athroniaeth yn ymwneud ag ontoleg a natur y meddwl a i berthynas â r corff yw athroniaeth y meddwl Y prif bwnc sy n tynnu sylw athroniaeth y meddwl ydy
 • Astudiaeth o sut y dylem fyw moeseg sut mae pethau n bodoli metaffiseg natur gwybod epistemoleg a rhesymeg yw athroniaeth Mae athroniaeth yn astudiaeth
 • Fe i chyferbynnir yn ei hanfod ag athroniaeth ddamcaniaethol a metaffiseg, ac fel mudiad neu gylch o ysgolion meddwl fe i chyferbynnir ag athroniaethau
 • gan R. Gerallt Jones yw Cyfres y Meddwl Modern: Eliot. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Un mewn cyfres
 • am y meddyliwr Karl Barth gan D. Densil Morgan yw Cyfres y Meddwl Modern: Barth. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd y gyfrol
 • Dafydd Jenkins yw Cyfres y Meddwl Modern: Evans - Pritchard. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Un mewn
 • syniadau economaidd a gwleidyddol Marcsiaeth, yw athroniaeth Farcsaidd. Ymysg y datblygiadau ar Athroniaeth Farcsaidd mae Ysgol Frankfurt a welwyd esblygu
 • gan R. Elwyn Hughes yw Cyfres y Meddwl Modern: Darwin. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1981. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Rhan o gyfres
 • gan C. R. Williams yw Cyfres y Meddwl Modern: Toynbee. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print. Rhan o gyfres
 • am y meddyliwr Bonhoeffer gan Harri Williams yw Cyfres y Meddwl Modern: Bonhoeffer. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1981. Yn 2013 roedd y gyfrol
 • Cyfrol am y meddyliwr modern Bultmann gan Eryl Wynn Davies yw Cyfres y Meddwl Modern: Bultmann. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1984. Yn 2013