Back

ⓘ Y Ddaear - Y Ddaear, Atmosffer y Ddaear, Aderyn drain y ddaear, Cnocell y ddaear, Cyfeillion y Ddaear, Cneuen y ddaear, Turtur ddaear adeinresog, Atmosffer ..
                                               

Y Ddaear

Y Ddaear ywr blaned yr ydym nin byw arni. Hi ywr drydedd blaned oddi wrth yr Haul, canolbwynt Cysawd yr Haul. Mae gan y Ddaear un lloeren naturiol: y Lleuad. Maer Ddaear yn cylchdroi unwaith o amgylch yr Haul bob blwyddyn, ac yn troi o gylch ei hechel ei hun unwaith bob diwrnod serol, sef yr amser sydd ei angen er mwyn ir haul ddychwelyd ir un lle yn yr wybren. Gellir dweud fod y ddaear yn unigryw o blith y planedau gan fod arni fywyd, digonedd o ddŵr ac awyr syn gyfoethog o nitrogen ac ocsigen; ond er hynny dydi hi ddim yr unig enghraifft o blaned yn y bydysawd a all gynnal bywyd. Credir ...

                                               

Atmosffer y Ddaear

Mantell o nwyon amddifynnol o amgylch y Ddaear yw atmosffer y ddaear syn ein hynysu oddi wrth newidiadau tymheredd eithafol a fyddain digwydd hebddo. Mae tynfa disgyrchiant yn cynyddur dwysedd yn nês at arwynebedd y ddaear fel bod 80% or màs atmosfferig yn y 15 km isaf.

                                               

Aderyn drain y ddaear

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Aderyn drain y ddaear a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Phacellodomus dendrocolaptoides ; yr enw Saesneg arno yw Canebrake groundcreeper. Maen perthyn i deulur Adar Pobty sydd yn urdd y Passeriformes. Talfyrir yr enw Lladin yn aml yn P. dendrocolaptoides, sef enwr rhywogaeth. Maer rhywogaeth hon iw chanfod yn Ne America.

                                               

Cnocell y ddaear

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Cnocell y ddaear a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Geocolaptes olivaceus ; yr enw Saesneg arno yw Ground woodpecker. Maen perthyn i deulur Cnocellod sydd yn urdd y Piciformes. Talfyrir yr enw Lladin yn aml yn G. olivaceus, sef enwr rhywogaeth. Maer rhywogaeth hon iw chanfod yn Affrica.

                                               

Cyfeillion y Ddaear

Mudiad amgylcheddol yw Cyfeillion y Ddaear syn bodoli fel rhwydwaith o sefydliadau mewn 75 o wledydd. Rhennir yn grwpiau cenedlaethol syn cydlynu gwirfoddolwyr lleol y werin gwlad. Gweithredir y mudiad ar lefelau rhyngwladol, cenedlaethol, a lleol i ymgyrchu dros ddiogelur amgylchedd ac hyrwyddo cynaladwyedd, i wrthwynebu creulondeb i anifeiliaid ac effaith newid hinsawdd ar y blaned ai phoblogaeth, ac o blaid cyfiawnder cymdeithasol, hawliau dynol a masnach deg. Mae sawl agwedd or mudiad hefyd yn cofleidio gwrth-gyfalafiaeth, y mudiad gwrth-globaleiddio, ac anarcho-gyntefigiaeth neu anarc ...

                                               

Cneuen y ddaear

Planhigyn blodeuol ydy Cneuen y ddaear syn enw benywaidd. Maen perthyn ir teulu Apiaceae. Yr enw gwyddonol yw Conopodium majus ar enw Saesneg yw Pignut. Maer dail gyferbyn ai gilydd ac mae gan y blodyn 5 petal. Gellir bwyta ei wreiddiau.

                                               

Turtur ddaear adeinresog

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Turtur ddaear adeinresog a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Claravis godefrida ; yr enw Saesneg arno yw Purple-barred ground dove. Maen perthyn i deulur Colomennod sydd yn urdd y Columbiformes. Talfyrir yr enw Lladin yn aml yn C. godefrida, sef enwr rhywogaeth.

                                               

Cog ddaear gennog y Dwyrain

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Cog ddaear gennog y Dwyrain a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Neomorphus squamiger ; yr enw Saesneg arno yw Scaled ground cuckoo. Maen perthyn i deulur Cogau sydd yn urdd y Cuculiformes. Talfyrir yr enw Lladin yn aml yn N. squamiger, sef enwr rhywogaeth. Maer rhywogaeth hon iw chanfod yn Ne America.

                                               

Turtur ddaear blaen

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Turtur ddaear blaen a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Columbina minuta ; yr enw Saesneg arno yw Plain-breasted ground dove. Maen perthyn i deulur Colomennod sydd yn urdd y Columbiformes. Talfyrir yr enw Lladin yn aml yn C. minuta, sef enwr rhywogaeth.

                                               

Turtur ddaear gyffredin

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Turtur ddaear gyffredin a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Columbina passerina ; yr enw Saesneg arno yw Common ground dove. Maen perthyn i deulur Colomennod sydd yn urdd y Columbiformes. Talfyrir yr enw Lladin yn aml yn C. passerina, sef enwr rhywogaeth. Maer rhywogaeth hon iw chanfod yn Ne America a Gogledd America.

                                               

Cog ddaear gennog y Gorllewin

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Cog ddaear gennog y Gorllewin a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Neomorphus radiolosus ; yr enw Saesneg arno yw Banded ground cuckoo. Maen perthyn i deulur Cogau sydd yn urdd y Cuculiformes. Talfyrir yr enw Lladin yn aml yn N. radiolosus, sef enwr rhywogaeth. Maer rhywogaeth hon iw chanfod yn Ne America.

                                               

Atmosffer

Haen o nwyon ywr atmosffer syn amgylchynu planed neu gorff digon sylweddol iw gadw drwy atyniad ei ddisgyrchiant. Mae rhai planedau megis y Cewri Nwy, sef pedair planed allanol Cysawd yr Haul, yn ddim byd ond nwy, ac felly fe ellir dweud fod ganddynt atmosffer twfn.

                                               

Gorwel

Un or englynion mwyaf poblogaidd yn y Gymraeg ydyr englyn hwn gan Dewi Emrys ir Gorwel: Wele rith fel ymyl rhod - on cwmpas Campwaith dewin hynod Hen linell bell nad ywn bod Hen derfyn nad ywn darfod.

                                     

ⓘ Y Ddaear

 • Y Ddaear hefyd y byd Groeg: Γαῖα neu Gaia sef Mam - ddaear yw r blaned yr ydym ni n byw arni. Hi yw r drydedd blaned oddi wrth yr Haul, canolbwynt
 • Mantell o nwyon amddifynnol o amgylch y Ddaear yw atmosffer y ddaear hefyd atmosffêr sy n ein hynysu oddi wrth newidiadau tymheredd eithafol a fyddai n
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Aderyn drain y ddaear sy n enw gwrywaidd enw lluosog: adar drain y ddaear a adnabyddir hefyd gyda i enw gwyddonol Phacellodomus
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Cnocell y ddaear sy n enw benywaidd enw lluosog: cnocellau y ddaear a adnabyddir hefyd gyda i enw gwyddonol Geocolaptes
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Cwyrbig y ddaear sy n enw gwrywaidd enw lluosog: cwyrbigau y ddaear a adnabyddir hefyd gyda i enw gwyddonol Ortygospiza
 • Cyfeillion y Ddaear sy n bodoli fel rhwydwaith o sefydliadau mewn 75 o wledydd. Rhennir yn grwpiau cenedlaethol sy n cydlynu gwirfoddolwyr lleol y werin gwlad
 • ydy Cneuen y ddaear sy n enw benywaidd hefyd: Cneuen Ddaear Bwyd y Moch, Bywi, Bywien, Clor, Cnau y Moch, Cnau r Ddaear Cneuen y Ddaear Gyffredin
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Turtur ddaear adeinresog sy n enw benywaidd enw lluosog: turturod daear adeinresog a adnabyddir hefyd gyda i enw gwyddonol
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Cog ddaear gennog y Dwyrain sy n enw benywaidd enw lluosog: cogau daear cennog y Dwyrain a adnabyddir hefyd gyda i enw
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Turtur ddaear blaen sy n enw benywaidd enw lluosog: turturod daear plaen a adnabyddir hefyd gyda i enw gwyddonol Columbina
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Turtur ddaear gyffredin sy n enw benywaidd enw lluosog: turturod daear cyffredin a adnabyddir hefyd gyda i enw gwyddonol
 • Aderyn a rhywogaeth o adar yw Cog ddaear gennog y Gorllewin sy n enw benywaidd enw lluosog: cogau daear cennog y Gorllewin a adnabyddir hefyd gyda i
Cwyrbig y ddaear
                                               

Cwyrbig y ddaear

Aderyn a rhywogaeth o adar yw Cwyrbig y ddaear a adnabyddir hefyd gydai enw gwyddonol Ortygospiza atricollis ; yr enw Saesneg arno yw African quailfinch. Maen perthyn i deulur Cwyrbigau sydd yn urdd y Passeriformes. Talfyrir yr enw Lladin yn aml yn O. atricollis, sef enwr rhywogaeth. Maer rhywogaeth hon iw chanfod yn Affrica.