Back

ⓘ Amser - Amser, Cylchfa amser, Mawrth, Haf Prydain, Gofod-amser, UTC ..
                                               

Amser

Cysyniad syn mesur parhad digwyddiadau ar cyfnodau rhyngddynt yw amser. Mae amser yn baramedr sylfaenol i bopeth syn newid – heb newid ni cheir amser, heb amser ni cheir newid. Mesur y mae amser graddfa newid digwyddiadau. Trwy sefydlu graddfa or fath y mae amser yn ein galluogi i wahaniaethu rhwng yr hyn sydd wedi digwydd, yr hyn syn digwydd ar hyn sydd ar fin digwydd; yr hyn a fu, y sydd ac a fydd. I sylwedydd cyffredin maen ymddangos fod amser yn llifon gyson i un cyfeiriad yn unig, h. y. or gorffennol ir presennol ac ir dyfodol. Ond, yn ôl damcaniaeth perthnasedd Einstein nid dyna sydd ...

                                               

Cylchfa amser

Rhanbarth or Ddaear sydd wedi mabwysiadur un amser safonol, sydd fel arfer yn cael ei alwn amser lleol, yw cylchfa amser.

                                               

Amser Mawrth

Maer term amser Mawrth yn cyfeirio at amser ar y blaned Mawrth yn ogystal âr drefn o gadw amser ar Fawrth a ddyfeiswyd gan NASA ar Sefydliad Goddard ar gyfer Astudiaethaur Gofod.

                                               

Amser Haf Prydain

Amser Haf Prydain ywr gyfundrefn amser syn ychwanegu 1 awr at UTC/GMT yn y Deyrnas Unedig. Bwriad y drefn yw ymestyn oriau golau dydd i bobl syn gweithio oriau arferol. Cafodd y system ei chyflwyno gan Lloyd George yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf iw gwneud hin haws i weithwyr yn y ffatrïoedd arfau.

                                               

Gofod-amser

Mewn ffiseg, gofod-amser ywr cysyniadau hynny lle cyfunir amser a gofod yn un ddamcaniaeth, a lle mae sawl model mathemategol yn plethu drwyi gilydd. Hyd at 20g roedd gofod 3-dimeniswn yn gysyniad hollol ar wahân ir cysyniad o amser; newidiwyd hynny pan gyhoeddwyd damcaniaeth perthnasedd arbennig Einstein, a ysbrydolodd Hermann Minkowski, yn 1908, i gyfunor ddau mewn cyfuniad o gysyniadau unedig a elwir heddiw yn ofod-amser neun ofod-Minkowski. Fei disgrifiwyd gan rai gwyddonwyr fel defnydd realaeth the fabric of reality. Maer ddamcaniaeth hefyd wedi cynorthwyor gwyddonydd i symlhau llawer ...

                                               

UTC

UTC ywr acronym am y raddfa amser cydlyniedig byd-eang sydd wedi cael ei derbyn fel sylfaen amser gan y mwyafrif helaeth o wledydd y byd. Maer acronym yn gyfaddawd rhwng yr enw Saesneg CUT ar Ffrangeg TUC ac yn cael ei defnyddio ym mhob iaith.

                                     

ⓘ Amser

  • rhyngddynt yw amser Mae amser yn baramedr sylfaenol i bopeth sy n newid heb newid ni cheir amser heb amser ni cheir newid. Mesur y mae amser graddfa newid
  • mabwysiadu r un amser safonol, sydd fel arfer yn cael ei alw n amser lleol, yw cylchfa amser lluosog: cylchfaoedd amser cylchfâu amser Amser Safonol Greenwich
  • Amser Haf Prydain a adnabyddir gan amlaf fel BST, o r term Saesneg British Summer Time yw r gyfundrefn amser sy n ychwanegu 1 awr at UTC GMT yn y Deyrnas
  • Mae r term amser Mawrth yn cyfeirio at amser ar y blaned Mawrth yn ogystal â r drefn o gadw amser ar Fawrth a ddyfeiswyd gan NASA a r Sefydliad Goddard
  • Mewn ffiseg, gofod - amser Saesneg: spacetime yw r cysyniadau hynny lle cyfunir amser a gofod yn un ddamcaniaeth, a lle mae sawl model mathemategol yn
  • UTC Amser yn ôl y Cyd - drefniant Byd - eang yw r acronym am y raddfa amser cydlyniedig byd - eang sydd wedi cael ei derbyn fel sylfaen amser gan y mwyafrif
  • wneir am gyflog Mae hamdden yn cael ei chyflawni o fewn amser rhydd a gelwir hefyd yn amser hamdden pan mae pobl yn bodloni u hunain gyda difyrweithiau
  • Chweched nofel ar hugain yng nghyfres y Disgfyd gan Terry Pratchett ydy Lleidr Amser Teitl gwreiddiol Saesneg: Thief of Time, 2001 wedi i haddasu i r Gymraeg
  • Mae r term Treialon Amser i w gael mewn nifer o chwaraeon rasio. Mae unigolyn neu weithiau tîm yn rasio yn erbyn y cloc i gael yr amser cyflymaf am gyflawni

Users also searched:

...
...
...