Back

ⓘ Corwyntoedd - Canolbarth America, Corwynt Sandy, Tywydd, Cymuned Saint Martin Ffrengig, Cefnfor yr Iwerydd, Cylch cnwd, Corwynt, Teiffŵn, Corwynt Katrina ..
                                               

Canolbarth America

Mae Canolbarth America yn rhanbarth ddaearyddol ar gyfandir yr Amerig syn gorwedd rhwng rhan ogleddol Gogledd America a De America. Maen gorwedd rhwng ffin ogleddol Gwatemala a ffin ogledd-orllewinol Colombia ac yn cynnwys tua 596.000 km² o dir. Maer tywydd yn drofaol ac maer rhanbarth yn dioddef corwyntoedd cryf weithiau. Mae Canolbarth America yn cynnwys, or gogledd ir de: Panama Belîs Nicaragwa Hondwras Costa Rica Gwatemala El Salfador

                                               

Corwynt Sandy

Y corwynt mwyaf ei ddiamedr a gofnodwyd yw Corwynt Sandy oedd yn rhan o dymor corwyntoedd yr Iwerydd, 2012. Effeithiodd ar Jamaica, Ciwba, y Bahamas, Haiti, Gweriniaeth Dominica, ac arfordir dwyreiniol yr Unol Daleithiau a Chanada. Cyfunodd y corwynt â storm aeafol gyffredin gan ennill y llysenw "Frankenstorm".

                                               

Tywydd

Tywydd yw cyflwr yr atmosffer ar foment mewn amser. Gall tywydd amrywio yn fawr iawn dros gyfnod byr iawn. Mesuriad o dywydd dros gyfnod hir yw hinsawdd.

                                               

2005

20g - 21g - 22g 1950au 1960au 1970au 1980au 1990au - 2000au - 2010au 2020au 2030au 2040au 2050au 2000 2001 2002 2003 2004 - 2005 - 2006 2007 2008 2009 2010

                                               

Cymuned Saint Martin Ffrengig

Rhan or Antilles Lleiaf, ym Môr y Caribî, ydy Cymuned Saint Martin Ffrengig. Fei lleolir ar ynys San Martin. Tan 2007 cymuned gyda Saint Barthélemy yn rhan weinyddiaeth ynys fwy Guadeloupe, ond erbyn hyn mae wedi cael statws tramor. Hynodrwydd ynys Saint Martin yw fod y rhan ddeheuol yr ynys yn rhan or Iseldiroedd a gelwir gan yr enw Iseldireg, Sint Marten. Lleolir y ganolfan weinyddol rhan Ffrangeg yr ynys yn Marigot. Mae iddi faner answyddogol ond baner Ffrainc ywr faner swyddogol ryngwladol gydnabyddiedig.

                                               

Cefnfor yr Iwerydd

Cefnfor yr Iwerydd ywr ail-fwyaf o gefnforoedd y byd, gydag arwynebedd o tua 106.460.000 square kilometre. Maen gorchuddio tua 20 y cant o arwynebedd y Ddaear a thua 29 y cant oi arwynebedd dŵr. Maen gwahanur "Hen Fyd" or "Byd Newydd" yn llygad yr Ewropead. Mae Cefnfor yr Iwerydd yn meddiannu basn hirgul, siâp S syn ymestyn yn hydredol rhwng Ewrop ac Affrica ir dwyrain, ac America ir gorllewin. Fel un gydran or Cefnfor Byd, mae wedii gysylltu yn y gogledd â Chefnfor yr Arctig, âr Cefnfor Tawel yn y de-orllewin, Cefnfor India yn y de-ddwyrain, ar Cefnfor Deheuol yn y de mae diffiniadau erai ...

                                               

Cylch cnwd

Mae cylch cnwd neu ffurfiant cnwd yn batrwm a greir drwy wastadu cnwd, fel arfer grawnfwyd. Cafodd y term ei ddyfeisio gyntaf yn gynnar yn y 1980au gan Colin Andrews. Mae cylchoedd cnwd wedi eu disgrifio gan Taner Edis, athro ffiseg ym Mhrifysgol Talaith Truman, fel pob achos sydd "o fewn yr ystod o beth a wneir trwy gast ". Maedamcaniaethwyr ymylol yn awgrymu bod achosion naturiol neu darddiad arall-fydol i gylchoedd cnwd. Maer damaniaethau hyn yn cynnwys corwyntoedd a mellt, gweithgaredd anifeiliaid, magneteg, a ffenomenau paranormal neu estron. Serch hynny, nid oes unrhyw dystiolaeth wy ...

                                               

Corwynt

Corwynt neu drowynt trofanol ywr enw a rhoddir i ddisgrifio diwasgedd cylchol enfawr syn fath o storm. Maen cynhyrchu llawer iawn o law a gwynt. Maen nhwn cryfhau pan fo dŵr môr syn anweddu yn crynhoi yn cael ei ryddhau wrth ir aer cynnes godi; mae hyn yn ei dron cyddwysor aer gwlyb ai droin law. Yn y trofanau maer corwynt yn gynhesach y tu fewn iddo nag ydy y tu allan.

                                               

Teiffŵn

Corwynt trofannol yng ngorllewin y Môr Tawel ac yn nwyrain Asia yw Teiffŵn. Fel arfer, adeg yr haf neur hydref cynnar y cwyd teiffwnau. Yn ôl diffiniad Japanaidd mae cyflymder y gwynt mewn teiffŵn o leiaf yn 34 not, ond does dim diffiniad rhyngwladol o teiffŵn yn bod. Mae teiffwnau yn codi mewn ardaloedd sydd ir gogledd or cyhydedd a ger Tsieina neu Indonesia ac ynan symud ir gogledd-orllewin, tua Fietnam, y Philipinau neu tir mawr Tsieina, ond maer teiffwnau nad ydynt yn cyrraedd y tir mawr yn symud tuar gogledd-ddwyrain tuag at Corea neu Siapan. Mae teiffŵn yn achosi llifogydd a gwyntoed ...

                                               

Corwynt Katrina

Corwynt mwyaf marwol yr Iwerydd yn 2005 oedd Corwynt Katrina. Bu farw o leiaf 1.833 o bobl ac achosodd 8 biliwn o ddifrod. Ffurfiodd yn y Bahamas ar 23 Awst cyn croesi Fflorida ac arfordir yr Unol Daleithiau dros Wlff Mecsico. Difethodd dinas New Orleans, Louisiana, yn bennaf.

                                     

ⓘ Corwyntoedd

  • sgwâr o dir. Mae r tywydd yn drofaol ac mae r rhanbarth yn dioddef corwyntoedd cryf weithiau. Mae Canolbarth America yn cynnwys, o r gogledd i r de:
  • mwyaf ei ddiamedr a gofnodwyd yw Corwynt Sandy oedd yn rhan o dymor corwyntoedd yr Iwerydd, 2012. Effeithiodd ar Jamaica, Ciwba, y Bahamas, Haiti, Gweriniaeth
  • glaw, eira a niwl yn aml. Rydym yn profi trychinebau naturiol megis corwyntoedd troellwyntoedd, a stormydd iâ yn llai aml. Mae r ffenomenau hyn yn digwydd
  • fel arian cyfredol Twrci 2 - 6 Ionawr - Marwolaeth chwech o bobl mewn corwyntoedd stormus sy n taro Unol Daleithiau America. 3 Ionawr - Ymladd yn Irac
  • rhanbarthau pegynol, ond nid oes llawer o longau yn yr ardaloedd hynny. Mae corwyntoedd yn berygl yn rhannau gorllewinol Gogledd yr Iwerydd yn ystod yr haf a r
  • tymheredd rhwng 24 a 30  C, y glawiad blynyddol cyfartalog yn 1000 mm. Budd corwyntoedd yn bwrw r ynys hefyd. Y prif dref yw Marigot. Y prif sector economaidd