Back

ⓘ Y gofod - Y gofod, Gofod, ehangder, Gwennol y Gofod, Gofod tri dimensiwn, Gofod Euclidaidd, Gofod y sampl, Gofod pedwar dimensiwn, Y Ras Ofod, Gofod fector ..
                                               

Y gofod

Am ddefnyddiau eraill, gweler gofod. Ardaloedd gymharol wag y bydysawd y tu hwnt i atmosfferau cyrff nefol ywr gofod. Nid ywr gofod allanol yn gyfan gwbl wag ac yn wir maer hen derm Cymraeg gwagle yn gamarweiniol: maen fan syn cynnwys dwysedd isel o ronynnau, yn bennaf plasma o hydrogen a heliwm yn ogystal ag ymbelydredd electromagnetig, meysydd magnetig, niwtrinos, llwch a phelydrau cosmig. Maer tymheredd cyfartalog yn 2.7 kelvins −270.45 °C; −454.81 °F. Maer plasma rhwng galaethaun cyfrif am tua hanner y mater baraidd cyffredin yn y bydysawd; mae ganddo ddwysedd llai nag un atom hydrogen ...

                                               

Gofod (ehangder)

Maer erthygl hon yn cyfeirio at y fframwaith cyffredinol o amser a chyfeiriad. Am ddefnyddiau eraill, gweler gofod. Ehangder diderfyn 3-dimensiwn, ble ceir gwrthrychau a digwyddiadau yw gofod. Weithiau, darlunir y gofod fel dimesiwn 3-chyfeiriad, ond bellach ystyrir amser hefyd yn rhan or darlun, gan ei wneud yn ddamcaniaeth 4-dimensiwn parhaus a gaiff ei adnabod fel gofod-amser. Maer cysyniad o ofod yn hanfodol er mwyn deall y bydysawd. Ceir anghytundeb hefyd, yn enwedig gan athronwyr ynghylch perthnasedd yr endidau ac am y fframwaith o gysyniadau.

                                               

Gwennol y Gofod

Math o long ofod ydy gwennol y gofod neu wennol ofod syn medru dianc o ddisgyrchiant y Ddaear a dychwelyd yn ôl. Mantais y Wennol Ofod oi chymharu â rocedi lansio cynharach a fyddai yn disgyn ir ddaear ac felly yn cael eu dinistrio ydy y gellid adennill prif rannaur Wennol au hailddefnyddio. Gellid er enghraifft arbed y cylchynydd neur awyren ofod ar atgyfnerthion roced. Mae nifer o wledydd a sefydliadau, gan gynnwys yr Asiantaeth Ofod Ewropeaidd European Space Agency, Gweriniaeth Pobl Tsieina a Japan wedi cynllunio gwenoliaid gofod, ond yr unig wledydd i lansio roced or fath ywr Unol Dale ...

                                               

Gofod tri dimensiwn

Mewn Mathemateg, mae gofod tri dimensiwn yn lleoliad geometrig lle nodir safle rhyw elfen gan dri gwerth a elwir yn "baramedrau"; dymar diffiniad anffurfiol. Caiff ei gynrychiolin gyffredin gan y symbol ℝ 3. Mewn ffiseg a mathemateg, gellir deall dilyniant o rifau a elwir yn n fel lleoliad mewn gofod n -ddimensiwn. Pan fo n = 3, gelwir y set o bob lleoliad or un fath yn "ofod Ewclidaidd tri dimensiwn". Mae hyn yn gweithredu fel model tri pharamedr or bydysawd ffisegol lle mae pob mater syn hysbys yn bodoli. Ond, un enghraifft yn unig yw hwn o nifer helaeth o ofodau mewn tri dimensiwn a elw ...

                                               

Gofod Euclidaidd

Mewn geometreg, mae gofod Euclidaidd yn cynnwys y plân Euclidaidd dau ddimensiwn, y gofod tri dimensiwn o geometreg Euclidaidd, a dimensiynau uwch. Fei enwyd ar ôl y mathemategydd Groeg yr Henfyd, Euclid o Alexandria ac maer term "Euclidaidd" yn cynnwys gofod 2 a 3-dimensiwn o fewn geometreg Euclidaidd a dimensiynau uwch. Yng nghyfnod y Groegiaid, arferid diffinior plân Euclidaidd ar plân 3-dimensiwn Euclidaidd gyda chynosodiadau postulates ar nodweddion eraill fel theoremau. Defnyddid lluniadau geometrig hefyd i ddiffinio rhifau cymarebol fel cymarebau cyfesur.

                                               

Gofod y sampl

Gofod y sampl neu ofod-sampl, mewn arbrawf neilltuol, ywr set or holl ganlyniadau posib. fei ceir yn aml oddi fewn i faes tebygolrwydd. Caiff y set ei ddynodi gan nodiant arferol setiau, sef ∅ set wag, hefyd ∅ {\displaystyle \emptyset } neu ∅ {\displaystyle \varnothing } neu {}, N, rhifau Naturiol, Z cyfanrifau - o Zahl, sef yr Almaeneg am rif, Q rhifau cymarebol; or gair quotient, R rhifau Real a C rhifau Cymhlyg. Rhestrir y canlyniadau posib fel "elfennaur" set. Cyfeirir yn aml at ofod y sampl gan y labeli S, Ω, neu U or Saesneg "universal set" sef y "setiau cynhwysol". Er enghraifft, os ...

                                               

Gofod pedwar dimensiwn

Mae gofod pedwar dimensiwn neu ofod 4D yn estyniad mathemategol or cysyniad o ofod tri dimensiwn neu 3D. Gofod tri dimensiwn ywr cyffredinoliad symlaf posibl or arsylwiad bod angen tri rhif yn unig, a elwir yn ddimensiynau, i ddisgrifio maint neu leoliadau gwrthrychau yn y byd real. Er enghraifft, gellir canfod cyfaint blwch petryal trwy fesur ei hyd, lled, a dyfnder. Mae geometreg gofod pedwar dimensiwn yn llawer mwy cymhleth na gofod tri dimensiwn, oherwydd y rhyddid ychwanegol. Dechreuodd y syniad o ychwanegu pedwerydd dimensiwn yng nghanol y 1700au gan Joseph-Louis Lagrange, yna ffurfi ...

                                               

Y Ras Ofod

Roedd y Ras Ofod yn gystadleuaeth yn yr 20g rhwng y dau wrthwynebydd y Rhyfel Oer, sef yr Undeb Sofietaidd ar Unol Daleithiau, i sicrhaur cyntaf i gallu Teithior gofod. Cafodd ei wreiddiau yn y ras arfau niwclear rhwng y ddwy wlad a ddigwyddodd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd. Ystyriwyd bod y fantais dechnolegol syn ofynnol i gyflawnir cerrig milltir yma yn gyflym yn angenrheidiol ar gyfer diogelwch gwladol, ac roedd yn gymysg â symbolaeth ac ideoleg yr oes. Arweiniodd y Ras Ofod at ymdrechion arloesol i lansio lloerennau artiffisial, chwiliedydd gofod ir Lleuad, Gwener, ar blaned Mawrth, a teit ...

                                               

Telesgop Gofod Hubble

Mae Telesgop Gofod Hubble yn delesgop enwog sydd yn cylchdroi o amgylch y Ddaear. Hwn oedd y telesgop optegol cyntaf o sylwedd i droi o gwmpas y Ddaear mewn orbit. Maer telesgop yn medru arsyllu 24 awr y dydd ac yn gallu cynhyrchu delweddau or awyr syn llawer cliriach na unrhyw delesgop daearol gan fod lleoliad y telesgop uwchben yr atmosffer. Enwyd y telesgop ar ôl y seryddwr Edwin Hubble. Adeiladwyd y telesgop gan NASA ac yr ESA. Lleolir y telesgop 600 km uwchben y ddaear a lansiwyd ar y 24ain o Ebrill 1990. Maer telesgop yn cwblhau orbit cyfan or Ddaear mewn 97 munud syn golygu ei fod y ...

                                               

Chwiliedydd gofod

Cerbyd gofod syn gadael cylchdror Ddaear yw chwiliedydd gofod gan archwilior gofod. Mae sawl gwahanol fath o daith yn bosibl: archwilio lleuadau, asteroidau, comedau, planedau ein Haul, neu blanedau eraill a gofod rhyngalaethol. Yn wahanol ir llong-ofod arferol nid oes pobl ar ei bwrdd ond bydd yn cynnwys synhwyryddion a weithiau elfennau robotaidd ar gyfer archwilio planedau a cyrff eraill yn y gofod. Un or chwiliedyddon mwyaf nodedig yw Juno. Mae llawer or asiantaethau gofod wedi gyrru chwiliedyddion ir gofod, gyda sawl gwahanol nod iddynt; maer rhain yn cynnwys: Rwsia, Iwcrain, UDA, Ewr ...

                                               

Gofod fector

Gofod fectoraidd ywr gwrthrych sylfaenol a astudir yn y ganghen o fathemateg or enw algebra llinol. Os ystyrwn fectorau geometrig ar gweithrediadau pwysicaf y gallem ddiffinio arnynt, sef adio factoraidd a lluosi â scalar, ynghyd â rhai cyfyngiadau naturiol megis cäedigrwydd, cydymaithder ac yn y blaen, fe ddown i ddisgrifiad o strwythyr mathemategol a gelwir yn ofod fectoraidd Nid oes rhaid ir" fectorau” fod yn fectorau geometrig yn yr ystyr arferol; gallent fod yn unrhyw wrthrychau mathemategol syn bodlonir gwirebau priodol. Er enghraifft, maer polynomialau â chyfernodau real yn ffurfio ...

                                               

Cassini-Huygens

Cerbyd ofod robotaidd oedd Cassini-Huygens a anfonwyd i’r blaned Sadwrn trwy gydweithrediad NASA, ESA ac Asiantaeth Gofod yr Eidal. Fe’i lansiwyd ar 15 Hydref, 1997 ar gerbyd Titan IV-B/Centaur o Safle Lansio 40 yn Cape Canaveral, Fflorida.

                                               

Y placiau Pioneer

Maer placiau Pioneer yn bâr o blaciau alwminiwm wedi anodeiddio ag aur a osodwyd ar y llong ofod Pioneer 10 ym 1972 ar Pioneer 11 ym 1973. Maen nhwn cynnwys neges ddarluniadol, rhag ofn bod bywyd allfydol deallus yn rhyng-gipior Pioneer 10 neu 11. Maer placiaun dangos ffigurau noeth dyn a menyw dynol ynghyd â sawl symbol sydd wediu cynllunio i ddarparu gwybodaeth am darddiad y llong ofod. Y llongau ofod Pioneer 10 ac 11 oedd y gwrthrychau dynol cyntaf i gyflawni cyflymder dianc o gysawd yr Haul. Maer placiau eu ynghlwm ag ategion cefnogir antenar llong ofod, mewn safle a fyddain eu hamddif ...

                                     

ⓘ Y gofod

  • ddefnyddiau eraill, gweler gofod Ardaloedd gymharol wag y bydysawd y tu hwnt i atmosfferau cyrff nefol neu selestial yw r gofod Saesneg: space neu outer
  • gofod gan ddefnyddio llongau gofod Saesneg spaceflight. Encyclopædia Britannica. Adalwyd ar 6 Chwefror 2014. Eginyn erthygl sydd uchod am y gofod
  • Mae r erthygl hon yn cyfeirio at y fframwaith cyffredinol o amser a chyfeiriad. Am ddefnyddiau eraill, gweler gofod Ehangder diderfyn 3 - dimensiwn, ble
  • ofod ydy gwennol y gofod neu wennol ofod sy n medru dianc o ddisgyrchiant y Ddaear a dychwelyd yn ôl bathwyd y term Cymraeg, am y gair Saesneg space
  • Mewn Mathemateg, mae gofod tri dimensiwn gofod - 3 neu gofod 3 - ddimensiwn yn lleoliad geometrig lle nodir safle rhyw elfen e.e. pwynt neu groesbwynt
  • mae gofod Euclidaidd yn cynnwys y plân Euclidaidd dau ddimensiwn, y gofod tri dimensiwn o geometreg Euclidaidd, a dimensiynau uwch. Fe i enwyd ar ôl y mathemategydd
  • Mewn ffiseg, gofod - amser Saesneg: spacetime yw r cysyniadau hynny lle cyfunir amser a gofod yn un ddamcaniaeth, a lle mae sawl model mathemategol yn
  • Gofod y sampl neu ofod - sampl, mewn arbrawf neilltuol, yw r set o r holl ganlyniadau posib. fe i ceir yn aml oddi fewn i faes tebygolrwydd. Caiff y set
  • Mae gofod pedwar dimensiwn neu ofod 4D yn estyniad mathemategol o r cysyniad o ofod tri dimensiwn neu 3D. Gofod tri dimensiwn yw r cyffredinoliad symlaf
  • gallu Teithio r gofod Cafodd ei wreiddiau yn y ras arfau niwclear rhwng y ddwy wlad a ddigwyddodd yn dilyn yr Ail Ryfel Byd Ystyriwyd bod y fantais dechnolegol