Back

ⓘ Gwyddoniaeth - Gwyddoniaeth, naturiol, bur, gymhwysol, y Dinesydd, Medal Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol ..
                                               

Gwyddoniaeth

Mae Gwyddonydd yn ailgyfeirio ir dudalen hon. Am y cylchgrawn Cymraeg gweler Y Gwyddonydd. System o wybodaeth a dealltwriaeth or byd ffisegol, syn defnyddio dulliau a ellir eu gwirio yw gwyddoniaeth. Yn benodol, maen cyfeirio at system o ganfod gwybodaeth syn seiliedig ar empiriaeth, arbrofi, a methodolegol rheysmegol ac at y corff o wybodaeth mae pobl wediu casglu trwy ymchwil or fath. Athroniaeth gwyddoniaeth yw astudiaeth haniaethol o natur a chyfiawnhâd gwybodaeth wyddonol. Mynna gwyddonwyr bod yn rhaid i ymchwil wyddonol ufuddhau ir dull gwyddonol, gan egluro digwyddiadau yn nhermau a ...

                                               

Gwyddoniaeth naturiol

Ystyr traddodiadol Gwyddoniaeth Naturiol yw astudiaeth o agweddau di-ddynol y byd. Fel casgliad, gwahaniaethwyd y gwyddoniaethau naturiol oddi wrth diwinyddiaeth ar gwyddoniaethau cymdeithasol ar un llaw, ar celfyddydau a dyniaethau ar y llaw arall. Nid yw mathemateg ar ben ei hun yn gwyddoniaeth naturiol, ond mae yn darparu nifer o dullau craidd iddynt. Mae gwyddoniaethau naturiol yn ymgeisio i esbonio gweithiant y byd ar sail prosesau naturiol yn hytrach na prosesau dwyfol. Hefyd, defnyddir y term gwyddoniaeth naturiol ar gyfer nodi "gwyddoniaeth" fel disgyblaeth syn dilyn y dull gwyddonol.

                                               

Gwyddoniaeth bur

Cangen o wyddoniaeth syn disgrifior gwrthrychau ar grymoedd mwyaf gwaelodol a sylfaenol ynghyd âr berthynas rhyngddynt ar deddfau syn eu llywodraethu fel y gellir dweud fod pob ffenomen naturiol yn deillio ohonynt yw gwyddoniaeth bur neu wyddoniaeth waelodol. Mewn gwirionedd, casgliad o wybodaeth ydyw (yn wahanol felly i wyddoniaeth gymhwysol neu ymarferol. Dawr holl wybodaeth allan o arbrofion gwyddonol sydd yn dod i ryw wirionedd na ellir moi wrthbrofi. Er enghraifft, mewn meddygaeth y wyddoniaeth bur ywr theori ar ymchwil a wneir i anatomi a histoleg. Dyma ydyr gwaith pre-clinic. Dawr w ...

                                               

Gwyddoniaeth gymhwysol

Defnyddio gwybodaeth wyddonol ai chymhwyso i broblemau ymarferol yw gwyddoniaeth gymhwysol. Mae disgyblaethau academaidd a ellir ystyried yn wyddorau cymhwysol yn cynnwys amaeth, pensaernïaeth, addysg, peirianneg, ergonomeg, dylunio, economeg y cartref, gwyddor iechyd, gwyddor gwybodaeth, llyfrgellyddiaeth, fforenseg a meddygaeth.

                                               

Gwyddoniaeth y Dinesydd

Dull o roir dinesydd cyffredin ar waith i gasglu data sydd yn wyddonol ddilys am y byd yw Gwyddoniaeth y Dinesydd. Dyma ganllawiaur European Citizen Science Association.

                                               

Medal Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol

Rhoddir Medal Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol i gydnabod ac anrhydeddu gwasanaeth hybu Gwyddoniaeth a Thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg.

                                     

ⓘ Gwyddoniaeth

 • dealltwriaeth o r byd ffisegol, sy n defnyddio dulliau a ellir eu gwirio yw gwyddoniaeth Yn benodol, mae n cyfeirio at system o ganfod gwybodaeth sy n seiliedig
 • Ystyr traddodiadol Gwyddoniaeth Naturiol yw astudiaeth o agweddau di - ddynol y byd. Fel casgliad, gwahaniaethwyd y gwyddoniaethau naturiol oddi wrth diwinyddiaeth
 • llywodraethu fel y gellir dweud fod pob ffenomen naturiol yn deillio ohonynt yw gwyddoniaeth bur neu wyddoniaeth waelodol Saesneg: fundamental science Mewn gwirionedd
 • Defnyddio gwybodaeth wyddonol a i chymhwyso i broblemau ymarferol yw gwyddoniaeth gymhwysol. Mae disgyblaethau academaidd a ellir ystyried yn wyddorau
 • Rhoddir Medal Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod Genedlaethol i gydnabod ac anrhydeddu gwasanaeth hybu Gwyddoniaeth a Thechnoleg trwy gyfrwng y Gymraeg
 • Mae Gwyddoniaeth Cwarternaidd yn faes rhyngddisgyblaethol sy n canolbwyntio ar yr astudiaeth o r Cyfnod Cwaternaidd sy n cwmpasu r 2.6 miliwn o flynyddoedd
 • organebau a u hamgylchedd yw Ecoleg Groeg: oikos yw tŷ a logos ydy gwyddoniaeth Mae esblygiad ac ecosystem yn dermau perthnasol. Mae ecoleg yn delio
 • Ieithyddiaeth Ysgol Gwyddoniaeth Cymdeithasol a Gwleidyddol Swyddfa Addysg Gydol Oes Ysgol Gwyddoniaeth Biofeddygol Ysgol Gwyddoniaeth Clinigol ac iechyd
 • hyd at lefel TGAU 16 oed Labordy ym Mhrifysgol Cologne Cemeg yw r gwyddoniaeth sy n canolbwyntio ar cyfansoddion, adeiledd, a nodweddion mater ac sut
 • Ffugwyddoniaeth yw rhywbeth sy n ymddangos fel gwyddoniaeth heb adlynu at y dull gwyddonol. Mae ffygwyddoniaeth yn cael ei nodweddu gan y canlynol - Ni
 • gwybodaeth yw llyfrgellyddiaeth. Sefydlwyd yr ysgol gyntaf i astudio gwyddoniaeth llyfrgellyddol gan Melvil Dewey ym Mhrifysgol Columbia ym 1887. Mae hyn
 • Ceir Amgueddfa Genedlaethol Gwyddoniaeth a Hanes Niwclear yn Albuquerque, Mecsico Newydd. Roedd hi n wreiddiol yn rhan o Faes Awyr Kirtland, maes awyr
Amgueddfa Genedlaethol Gwyddoniaeth a Hanes Niwclear, Albuquerque
                                               

Amgueddfa Genedlaethol Gwyddoniaeth a Hanes Niwclear, Albuquerque

Ceir Amgueddfa Genedlaethol Gwyddoniaeth a Hanes Niwclear yn Albuquerque, Mecsico Newydd. Roedd hin wreiddiol yn rhan o Faes Awyr Kirtland, maes awyr Llu Awyr yr Unol Daleithiau, hefyd yn Albuquerque, ond symudodd i ardal amgueddfeydd y ddinas yn 2005. Doedd yno ddim digon o le a symydwyd yr amgueddfa eto ir de-ddwyrain or ddinas yn 2006.