Back

ⓘ Gwyddoniaeth naturiol - Maryna Viazovska, Idun Reiten, Deri Tomos, Canberra, Ffiseg, Gwyddorau daear, Robert Davies Roberts, Gogledd-ddwyrain Lloegr, Bywydeg ..
                                               

Maryna Viazovska

Ganed Maryna Viazovska ar 2 Rhagfyr 1984 yn Kiev ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Lyceum Gwyddoniaeth Naturiol Kyiv; Rhif 145, Cyfadran Mecaneg a Mathemateg Prifysgol Cenedlaethol Kiev a Taras Shevchenko Prifysgol Genedlaethol Kyiv. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Salem, Gwobr Ymchwil Clay, a Gwobr Gorwelion Newydd mewn Mathemateg.

                                               

Idun Reiten

Ganed Idun Reiten ar 1 Ionawr 1942 yn Klæbu ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Illinois a Phrifysgol Illinois yn Urbana–Champaign. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Cyngor Ymchwil Norwy am ymchwil ragorol a Gwobr Rhagoriaeth Fridtjof Nansen mewn Mathemateg ar Gwyddorau Naturiol.

                                               

Deri Tomos

Gwyddonydd o Gymro yw Deri Tomos, a fun Athro Biocemeg ym Mhrifysgol Bangor cyn ymddeol yn 2016, pan ddaeth yn Athro Emeritws. Maen byw yn Llanllechid, Gwynedd. Enillodd Fedal Wyddoniaeth a Thechnoleg Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn 2017, am ei gyfraniad hyd-oes i wyddoniaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

                                               

Canberra

Mae Canberra yn brifddinas Awstralia, gyda phoblogaeth o dros 340.000 o bobl. Dymar wythfed ddinas fwyaf yn Awstralia. Lleolir y ddinas ar ran ogleddol Tiriogaeth Awstralia, 280 km ir de-orllewin o Sydney a 600 km ir gogledd-ddwyrain o Melbourne. Dewiswyd lleoliad Canberra fel prifddinas y wlad fel cyfaddawd rhwng Sydney a Melbourne, dwy ddinas fwyaf Awstralia. Maer ddinas yn anghyffredin ymhlith dinasoedd Awstralia, am ei bod yn ddinas a gynlluniwyd ac a adeiladwyd am bwrpas. Yn sgîl cystadleuaeth rhyngwladol am gynllun y ddinas, dewiswyd cynllun gan benseiri o Chicago, Walter Burley Grif ...

                                               

Ffiseg

Mae ffiseg neu anianeg yn gainc or astudiaeth wyddonol o fyd natur er mwyn deall sut maer bydysawd yn gweithio. Astudiaeth o fater ydyw ynghyd a chysyniadau perthnasol eraill e.e. ynni a grym ai amcan yw canfod y deddfau sylfaenol syn llywodraethu mater, ynni, gofod ac amser. Mae ffiseg yn: disgrifio cyfansoddiad elfennol y bydysawd; disgrifior rhyngweithiadau rhwng elfennaur bydysawd; dadansoddi systemau drwy ddefnyddio egwyddorion sylfaenol. Gwneir defnydd helaeth o gydberthnasau mathemategol i ddisgrifio deddfau ffiseg. Mae ffisegwyr yn cymryd yn ganiataol bodolaeth mas, hyd, amser, cer ...

                                               

Gwyddorau daear

Mae Gwyddorau daear yn cynnwys pob math o astudiaeth or ddaear. Er enghraifft, maen cynnwys astudiaeth cerrig a chramen y Ddaear, sef Daeareg, astudiaeth dŵr, sef Hydroleg ac astudiaeth yr hinsawdd ar tywydd, sef Meteoroleg.

                                               

Robert Davies Roberts

Yn 1870 graddiodd o Brifysgol Llundain ac yn 1878 aeth ymlaen i wneud gradd Doethur mewn Gwyddoniaeth yno. Graddiodd yng Ngholeg Clare, Caergrawnt yn y gwyddorau naturiol. Etholwyd yn gymrawd oi goleg. Roedd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth am flwyddyn. Aeth yn ôl i Gaergrawnt i ddarlithio ar daeareg am chwe mlynedd. Bu farw yn 1911.

                                               

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Un o naw rhanbarth swyddogol Lloegr yw Gogledd-ddwyrain Lloegr. Maen cynnwys arwynebedd cyfun: rhan fach Gogledd Swydd Efrog Northumberland Swydd Durham Tyne a Wear Y Cheviot, yn Northumberland, ywr pwynt uchaf yn y rhanbarth 815m. Newcastle yw ei brif ddinas, tra mai Sunderland ywr ddinas fwyaf yn nhermau arwynebedd a phoblogaeth. Yn ogystal âi ardaloedd trefol, sef Tyneside, Wearside, a Teesside, mae gan y rhanbarth harddwch naturiol nodedig, syn cynnwys Parc Cenedlaethol Northumberland. Maer rhanbarth o bwys hanesyddol hefyd, fel y tystiolaethir gan gestyll Northumberland a dau Safle Tr ...

                                               

Bywydeg

Bywydeg ywr maes gwyddonol syn ymdrin â bywyd ac organebau byw. Maen cynnwys astudiaethau ar sut mae organebau yn gweithio, datblygu ac esblygu Mae bywydeg yn ymdrin ag ystod eang o feysydd academaidd syn edrych ar bob rhan o natur. Yn draddodiadol, maer pwnc yn cael ei rannun is-feysydd yn ôl grŵp tacsonomaidd – er enghraifft, mae botanegwyr yn astudio planhigion, sŵolegwyr yn astudio anifeiliaid, mycolegwyr yn astudio ffyngau a meicrofiolegwyr yn astudio bacteria. Mae rhannu bywydeg yn ôl trefn fiolegol yn ffordd fwy cyfoes o wahaniaethu meysydd – er enghraifft, drwy edrych ar foleciwlau ...

                                               

Hysbyseg

Mae hysbyseg yn cynnwys gwyddorion gwybodaeth a phrosesu gwybodaeth. Maen astudio strwythur, ymddygiad, a rhyngweithiadau systemau naturiol ac artiffisial sydd yn storio, prosesu, a chyfathrebu gwybodaeth. Oherwydd mae cyfrifiaduron, unigolion, a chyfundrefnau i gyd yn prosesu gwybodaeth, mae gan wybodeg agweddau cyfrifiadurol, gwybyddol, a chymdeithasol. Maen wahanol i, ond yn gysylltiedig â, gwyddor gwybodaeth, theori gwybodaeth, cyfrifiadureg, a llyfrgellyddiaeth. Ym 1957 bathodd y gwyddonydd cyfrifiadurol Karl Steinbuch y gair Informatik pan gyhoeddodd bapur or enw Informatik: Automati ...

                                               

Daniel Morris

Rheolwr gwaith copr oedd ei dad a symudodd y teulu i Abertawe pan oedd yn fachgen ysgol. Roedd yn 32 oed cyn graddio o Goleg Brenhinol Gwyddoniaeth yn South Kensington, Llundain. Fe aeth ymlaen i Goleg y Drindod yn Nulyn. Gwyddorau naturiol oedd ei bwnc a graddiodd or brifysgol gydag anrhydedd dosbarth cyntaf ac yn ogystal â hyn cafodd radd D.Sc or un brifysgol yn y flwyddyn 1894. Bu farw yn 1933.

                                               

Adareg

                                               

Metaboblogaeth

Mae metaboblogaeth yn cynnwys grŵp o boblogaethau gwahanol or un rhywogaeth syn rhyngweithio ar ryw lefel. Cafodd y term metaboblogaeth ei fathu gan Richard Levins yn 1969 i ddisgrifio model o ddeinameg poblogaeth o bryfed mewn meysydd amaethyddol, ond maer syniad wedi cael ei gymhwyso yn fwyaf fras i rywogaethau mewn cynefinoedd syn ddarniog yn naturiol neu yn artiffisial. Yng ngeiriau Levins ei hun, maen cynnwys "poblogaeth o boblogaethau".

                                     

ⓘ Gwyddoniaeth naturiol

 • Ystyr traddodiadol Gwyddoniaeth Naturiol yw astudiaeth o agweddau di - ddynol y byd. Fel casgliad, gwahaniaethwyd y gwyddoniaethau naturiol oddi wrth diwinyddiaeth
 • digwyddiadau yn nhermau achosion naturiol a gwrthod syniadau goruwchnaturiol na ellir ei brofi. Hynny yw, nid lle gwyddoniaeth ydy gofyn Oes na Dduw? Dosberthir
 • eang. Bioleg Daearyddiaeth Anifeiliaid Planhigion gw  sg  go Gwyddoniaeth naturiol Bywydeg  Cemeg  Ecoleg  Ffiseg  Gwyddorau daear  Seryddiaeth
 • eu llywodraethu fel y gellir dweud fod pob ffenomen naturiol yn deillio ohonynt yw gwyddoniaeth bur neu wyddoniaeth waelodol Saesneg: fundamental science
 • Rhagfyr 1984 yn Kiev ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Lyceum Gwyddoniaeth Naturiol Kyiv Rhif 145, Cyfadran Mecaneg a Mathemateg Prifysgol Cenedlaethol
 • pethau byw a difywyd i gyd sy n bodoli yn naturiol ar y ddaear neu ar ran ohoni e.e. yr amgylchedd naturiol mewn gwlad Mae r term yn cynnwys dwy gydran
 • Titrad  Tymheredd a Gwasgedd Safonol  Tân  Ïon gw  sg  go Gwyddoniaeth naturiol Bywydeg  Cemeg  Ecoleg  Ffiseg  Gwyddorau daear  Seryddiaeth
 • Fridtjof Nansen mewn Mathemateg a r Gwyddorau Naturiol Prifysgol Gwyddoniaeth a Thechnoleg Norwy Academi Gwyddoniaeth a Llythyrau Norwy Cymdeithas Fathemateg
 • yn y cylchgrawn Barn. Mae n gyfathrebwr naturiol a thrwy ei frwdfrydedd bu n helpu poblogeiddio gwyddoniaeth drwy r Gymraeg, gan ddod yn llais a wyneb
 • Enillodd sawl gradd academaidd gan gynnwys: Meistr mewn Gwyddoniaeth Doethor yn y Gwyddorau Naturiol athro prifysgol. Prifysgol Augsburg Prifysgol Würzburg
 • Cenedlaethol y Deinasoriaid a Questacon - Canolfan Dechnoleg a Gwyddoniaeth Naturiol Eginyn erthygl sydd uchod am Awstralia. Gallwch helpu Wicipedia
                                               

Birgit Lugrin

Enillodd sawl gradd academaidd gan gynnwys: Meistr mewn Gwyddoniaeth, Doethor yn y Gwyddorau Naturiol, athro prifysgol.