Back

ⓘ Gwyddorau naturiol - Dyniaethau, Gwyddorau fferyllol, Prifysgol Bangor, Ysgolheictod, Positifiaeth, UNESCO, Daearyddiaeth, Elisabeth André, Neda Bokan ..
                                               

Dyniaethau

Disgyblaethau academaidd syn astudio diwylliant dynol ywr dyniaethau neur pynciau dyneiddiol. Yn yr Oesoedd Canol roedd y dyniaethau yn gyfystyr âr clasuron, a chafodd ei cyferbynnu â diwinyddiaeth. Yn yr oes fodern, cyferbynnir y dyniaethau âr gwyddorau naturiol, ac weithiau gwyddorau cymdeithas, yn ogystal ag hyfforddiant galwedigaethol. Defnyddir methodoleg feirniadol a damcaniaethol yn y dyniaethau yn ogystal âr dull cymharol, a cheir pwyslais sylweddol ar hanes. Maer dyniaethaun cynnwys astudiaeth ieithoedd, llenyddiaeth, athroniaeth, crefydd, celfyddyd, cerddoleg, hanesyddiaeth ac an ...

                                               

Gwyddorau fferyllol

Grŵp o feysydd rhyngddisgyblaethol ywr gwyddorau fferyllol sydd yn ymwneud â dyluniad, gweithrediad, gweiniad, natur, a defnydd cyffuriau. Maer maes yn tynnu ar nifer o ddisgyblaethaur gwyddorau sylfaenol a chymhwysol, megis cemeg, bioleg, epidemioleg, ystadegaeth, cemometreg, mathemateg, ffiseg, a pheirianneg gemegol, ac yn cymhwyso eu hegwyddorion at astudiaeth cyffuriau. Isrennir y gwyddorau fferyllol yn nifer o arbenigeddau penodol, â phedair brif gangen: Tocsicoleg fferyllol: astudiaeth yr effeithiau niweidiol neu wenwynig sydd gan gyffuriau. Ffarmacocineteg: astudiaeth y ffactorau sy ...

                                               

Prifysgol Bangor

Prifysgol ym Mangor, Gwynedd, gogledd Cymru yw Prifysgol Bangor. Maen aelod-sefydliad o Brifysgol Cymru. Derbyniodd siarter Frenhinol yn 1885 ac roedd yn un or cyrff hynny a sefydlodd y Brifysgol ffederal. Cawsai ei hadnabod am y rhan fwyaf oi hoes fel "Brifysgol Cymru, Bangor". Ers Medi 2007 fei gelwir yn Brifysgol Bangor, gan iddi wahanu oddi wrth Brifysgol ffederal Cymru. Pan archwiliwyd asesiadau ymchwil y coleg yn 2008, gwelwyd fod bron i 50% or holl waith ymchwil o fewn ei muriau yn flaenllaw - a hynny yn nhermau bydeang. Caiff ei gydnabod fel y 251 fed prifysgol mwyaf blaenllaw yn y ...

                                               

Ysgolheictod

Dulliau a safonaur ysgolhaig yw ysgolheictod, hynny yw dysg ac astudiaeth. Yn ôl Thomas Rocklin, mae tair nodwedd ir dull ysgolheigaidd. Yn gyntaf, ei sail ywr gwaith a wnaed gan ysgolheigion cynt. Maen rhaid i ysgolhaig astudior llyfrau ar erthyglau a ysgrifennwyd gan eraill yn y maes er mwyn cael crap ar hanes a damcaniaeth y pwnc dan sylw. Yn ail, mae ysgolheigion yn cyhoeddi eu gwaith felly gall arbenigwyr eraill ei ddadansoddi ai feirniadu, er enghraifft trwy adolygiad gan gymheiriaid. Y drydedd nodwedd ywr angen am gefnogaeth dros ddadleuon a safbwyntiaur ysgolhaig, hynny yw tystiola ...

                                               

Positifiaeth

Athroniaeth syn canolbwyntio ar wybodaeth a posteriori a phrofiad ac yn gwrthod tybiaethau a priori a metaffiseg yw positifiaeth. Arloesoedd Auguste Comte yr ysgol feddwl hon âr nod o drin y gwyddorau cymdeithas gydar un fethodoleg âr gwyddorau naturiol. Gan efelychur dull gwyddonol defnyddir dulliau mesurol, megis casglu data au dadansoddi, i brofi hypothesis. Yn ôl y beirniaid, golwg gul ac arwynebol ar ein byd a gynigir gan bositifiaeth. Honnir bod angen ymchwil ansoddol er mwyn deall achosion ymddygiad cymdeithasol. Yn gyffredinol, cytunir taw man cychwyn defnyddiol yw positifiaeth i g ...

                                               

UNESCO

Asiantaeth or Cenhedloedd Unedig yw Mudiad Addysgol, Gwyddonol a Diwylliannol y Cenhedloedd Unedig neu UNESCO. Sefydlwyd ym 1946 er mwyn gwella cydweithrediad rhyngwladol. Maer pencadlys ym Mharis, Ffrainc, ac mae 195 o wledydd yn aelod o UNESCO. Un o amcanion UNESCO yw cynnal rhestr o Safleoedd Treftadaeth y Byd. Maer safleoedd hyn yn bwysig yn hanesyddol; yn naturiol y cred y gymuned byd-eang bod eu amddiffyn yn bwysig. Y wladwriaeth ddiweddaraf i ymuno â hi yw Palesteina yn Nhachwedd 2011.

                                               

Daearyddiaeth

Astudiaeth wyddonol o wyneb y Ddaear yw daearyddiaeth, yn ogystal ag asturdiaeth oi nodweddion, ei thrigolion a ffenomenâu amrywiol. Y gair Groeg am y maes hwn oedd γεωγραφία ac fei defnyddiwyd yn gyntaf gan Eratosthenes. Yn grynno, rhennir y pwnc yn ddwy ran, sef: nodweddion ffisegol, naturiol a daearyddiaeth ddynol. Mae daearyddiaeth fodern yn ddisgyblaeth eang syn ceisio deall gwahanol rannau or Ddaear, sut y daethant i fodolaeth syn cynnwys elfennau o ddaeareg, ffenomenau naturiol a dynol ar berthynas rhwng dyn ar tir.

                                               

Elisabeth André

Academia Europaea Academi Gwyddonaeth Leopoldina yr Almaen

                                     

ⓘ Gwyddorau naturiol

  • gwyddoniaeth fel disgyblaeth sy n dilyn y dull gwyddonol. gw  sg  go Gwyddoniaeth naturiol Bywydeg  Cemeg  Ecoleg  Ffiseg  Gwyddorau daear  Seryddiaeth
  • Mae Gwyddorau daear yn cynnwys pob math o astudiaeth o r ddaear. Er enghraifft, mae n cynnwys astudiaeth cerrig a chramen y Ddaear, sef Daeareg, astudiaeth
  • Dduw? Dosberthir meysydd gwyddoniaeth yn ddau brif grŵp: gwyddorau naturiol a gwyddorau cymdeithasol. Mae Mathemateg yn arf hanfodol i r gwyddonydd
  • Wladwriaeth, Moscaw a Cyfadran Mathemateg a Gwyddorau Naturiol Cyfadran Mathemateg a Gwyddorau Naturiol Bioleg Cemeg Ffiseg Mathemateg bur Ystadegaeth
  • diwinyddiaeth. Yn yr oes fodern, cyferbynnir y dyniaethau â r gwyddorau naturiol ac weithiau gwyddorau cymdeithas, yn ogystal ag hyfforddiant galwedigaethol
  • gradd academaidd gan gynnwys: darlithydd, Doethor yn y Gwyddorau Naturiol ac Ymgeisydd y Gwyddorau Sefydliad Ffiseg Atmosfferig AS CR Sefydliad Technoleg
  • gradd academaidd gan gynnwys: Ymgeisydd y Gwyddorau mewn Ffiseg a Mathemateg, Doethor yn y Gwyddorau Naturiol Gradd meistr. Prifysgol Humboldt, Berlin
  • Grŵp o feysydd rhyngddisgyblaethol yw r gwyddorau fferyllol sydd yn ymwneud â dyluniad, gweithrediad, gweiniad, natur, a defnydd cyffuriau. Mae r maes
  • Rhanbarth Skalica ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Gyfadran Gwyddorau Naturiol a Phrifysgol Comenius. Priododd Ľudmila Pajdušáková gydag Antonín
Neda Bokan
                                               

Neda Bokan

Ganed Neda Bokan ar 3 Chwefror 1947 yn Zemun ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol y Wladwriaeth, Moscaw a Cyfadran Mathemateg a Gwyddorau Naturiol.

                                               

Ľudmila Pajdušáková

Ganed Ľudmila Pajdušáková ar 29 Mehefin 1916 yn Radošovce, Rhanbarth Skalica ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Gyfadran Gwyddorau Naturiol a Phrifysgol Comenius. Priododd Ľudmila Pajdušáková gydag Antonín Mrkos. Ymhlith yr anrhydeddau a gyflwynwyd iddi am ei gwaith maer canlynol: Gwobr Nušl.

Christine Jasch
                                               

Christine Jasch

Ganed Christine Jasch ar 12 Tachwedd 1960 yn Fienna ac wedi gadael yr ysgol leol mynychodd Brifysgol Fienna a Phrifysgol Adnoddau Naturiol a Gwyddorau Bywyd.