Back

ⓘ Lleoedd - Fel Lleifior, Enwau Lleoedd Ym Maldwyn, Enwau Lleoedd Môn, Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru, Rhestr enwau lleoedd gyda rhif yn yr enw, Bistre, Baltica ..
                                               

Lleoedd Fel Lleifior

Detholiad o weithiau Islwyn Ffowc Elis wedii olygu gan Tegwyn Jones yw Lleoedd Fel Lleifior. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Enwau Lleoedd Ym Maldwyn

Addasiad Cymraeg o astudiaeth o bron i 500 o enwau lleoedd yn Sir Drefaldwyn gan Richard MorganDai Hawkins yw Enwau Lleoedd Ym Maldwyn. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2003. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Enwau Lleoedd Môn

Astudiaeth ddwyieithog o enwau lleoedd Ynys Môn gan Gwilym T. Jones a Tomos Roberts yw Enwau Lleoedd Môn / The Place-Names of Anglesey. Prifysgol Cymru Bangor a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru

Mudiad sydd âr nod o hybu ymwybyddiaeth, astudiaeth a dealltwriaeth o enwau lleoedd a’u perthynas ag ieithoedd, amgylchedd, hanes a diwylliant Cymru yw Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru.

                                               

Rhestr enwau lleoedd gyda rhif yn yr enw

Dwyran Llanddeusant Ynys Môn Baladeulyn Llanddeusant Sir Gaerfyrddin Cefnddwysarn Aberdaugleddau Penrhyndeudraeth Llanystumdwy Bwlch y Ddeufaen Llansanffraid Cwmdeuddwr Powys Y Ddwyryd

                                               

Enwau lleoedd a strydoedd Caerdydd

                                               

Enwau lleoedd syn tarddu o enwau Cymry yn yr Unol Daleithiau

Hughes Jones Mill Rogers Evansville Griffith Spring Taylor Floyd Owensville Robertsville Williams Junction Harrisburg Griffithtown Jonesboro Griffithville Bowen Harris

                                               

Enwau lleoedd o darddiad Cymreig yn yr Unol Daleithiau

Mewn canlyniad ir ymfudo o Gymru i America or 17g ymlaen, ceir nifer o enwau lleoedd o darddiad Cymreig yn yr Unol Daleithiau. Maen nhwn arbennig o gyffredin yn nhaleithiau Pennsylvania ac Efrog Newydd. Rhoddir isod detholiad ohonynt. Yn ogystal ag enwau seiliedig ar enwau Cymreig, yn Gymraeg a Saesneg, ynghŷd â Wales a Cambria ac enwau tebyg, ceir nifer o leoedd a enwir ar ôl Cymry, e.e. Evansville, Glendower a Llewellyn gweler: Enwau lleoedd syn tarddu o enwau Cymry yn yr Unol Daleithiau.

                                               

Bistre

Pentref bychan ger Bwcle yn Sir y Fflint yw Bistre. Fel nifer o enwau lleoedd eraill yr ardal, dawr enw o enw Saesneg wedii Gymreigio: daw or Saesneg Bishopstree Coeden yr esgob.

                                               

Ar Draws Gwlad

Detholiad o dros gant o ysgrifau ar enwau lleoedd gan Gwynedd O. Pierce, Tomos Roberts a Hywel Wyn Owen yw Ar Draws Gwlad. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Sir Gaernarfon

Sir yng ngogledd-orllewin Cymru yw Sir Gaernarfon. Ffurfiwyd y sir ym 1284 trwy uno cantrefi Arfon, Arllechwedd a Llŷn. Defnyddwyd Sir Weinyddol Caernarfon ar gyfer llywodraeth leol rhwng 1889 a 1974 pan adrefnwyd llywodraeth leol yng Nghymru. Heddiw, caiff tiriogaeth y sir ei gweinyddu gan gynghorau Gwynedd a Sir Conwy. Cofrestrwyd baner swyddogol ar gyfer y sir yn 2012. Bu peth newid yn ffiniaur sir yn 1895, pan symudwyd y rhannau hynny o blwyf Beddgelert a arferai fod yn Sir Feirionnydd, sef y tir ir de ar dwyrain or Afon Gwynant/Afon Glaslyn i fod yn rhan o Sir Gaernarfon. Roedd plwyf ...

                                               

Toponymeg Cymru

Ceir tystiolaeth o bresenoldeb y Gwyddelod ar lannau gorllewinol Cymru mewn toponymeg yr ardaloedd hyn. Ymhlith yr enwau lleoedd a darddir o lwythau Gwyddelig yw Llŷn a Dinllaen Laigin, Gwynedd Féni, ar Afon Desach Déisi.

                                               

Baltica

Cyfandir hynafol o gyfnod y Proterosöig-hwyr ir Paleosöig-cynnar oedd Baltica. Fei crewyd yn uned rywdro wedi 1.8 biliwn o flynyddoedd CP, ond nid cyn hynny. Cyn hynny, roedd tair rhan neu gyfandir Craton Dwyrain Ewrop mewn mannau cwbwl wahanol or glob. Arferai eistedd ar blat tectonig a elwir yn Blat y Baltig ac roedd yn cynnwys yr hyn a adnabyddir heddiw fel Sgandinafia ar Baltig.

                                               

Lle

Mae gan y gair lle sawl ystyr ac anodd yw ei gyfieithu ir Saesneg. Gall olygu man penodol, fel yn y frawddeg Mae Aberystwyth yn lle braf. Mae hyn yn agos ir gair place yn Saesneg. Fodd bynnag, gall hefyd ddynodi lle gwag neu wagle, fel yn y brawddegau Mae yna le i barcio y tu allan a Does dim digon o le ar y bws i chi. Mae hyn yn nes mewn ystyr ir geiriau room neu space yn Saesneg. Weithiau, defnyddir lle i ddynodi cysyniad mwy cyffredinol, sef math o fan â rhyw nodwedd benodol iddo, er enghraifft, lle swyddfa office space, a elwir yn space yn Saesneg. Mewn daearyddiaeth, defnyddir lle yn ...

                                     

ⓘ Lleoedd

  • Detholiad o weithiau Islwyn Ffowc Elis wedi i olygu gan Tegwyn Jones yw Lleoedd Fel Lleifior Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1999
  • Cymraeg o astudiaeth o bron i 500 o enwau lleoedd yn Sir Drefaldwyn gan Richard MorganDai Hawkins yw Enwau Lleoedd Ym Maldwyn. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd
  • Astudiaeth ddwyieithog o enwau lleoedd Ynys Môn gan Gwilym T. Jones a Tomos Roberts yw Enwau Lleoedd Môn The Place - Names of Anglesey. Prifysgol Cymru
  • a dealltwriaeth o enwau lleoedd a u perthynas ag ieithoedd, amgylchedd, hanes a diwylliant Cymru yw Cymdeithas Enwau Lleoedd Cymru. Ar 20 Tachwedd 2010
  • Dyma restr o enwau lleoedd gyda rhif yn yr enw: Dolarddun Powys Undy Sir Fynwy Aberdaugleddau Baladeulyn Bwlch y Ddeufaen Cefnddwysarn Dwyran Y Ddwyryd
  • Gweler hefyd: Enwau lleoedd o darddiad Cymreig yn yr Unol Daleithiau. Dyma restr o enwau lleoedd sy n tarddu o enwau Cymry yn yr Unol Daleithiau. Daviston
  • canlyniad i r ymfudo o Gymru i America o r 17g ymlaen, ceir nifer o enwau lleoedd o darddiad Cymreig yn yr Unol Daleithiau. Maen nhw n arbennig o gyffredin
  • enwau lleoedd eraill yr ardal, daw r enw o enw Saesneg wedi i Gymreigio: daw o r Saesneg Bishopstree Coeden yr esgob Ifor Williams, Enwau lleoedd Lerpwl:
  • Tarddiad enwau lleoedd yng Nghymru yw toponymeg Cymru. Ceir tystiolaeth o bresenoldeb y Gwyddelod ar lannau gorllewinol Cymru mewn toponymeg yr ardaloedd
  • Detholiad o dros gant o ysgrifau ar enwau lleoedd gan Gwynedd O. Pierce, Tomos Roberts a Hywel Wyn Owen yw Ar Draws Gwlad. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd