Back

ⓘ Meddwl beirniadol - Barn, Rhyddfeddyliaeth, Meddwl grŵp, Gerwyn Williams, Rhethreg, Ysgol Frankfurt, Menyw ym Merlin, Llenyddiaeth y Dadeni, Credo ..
                                               

Barn

                                               

Rhyddfeddyliaeth

Agwedd o feddwl syn ymlynu wrth reswm yn hytrach na dogma ac awdurdod yw rhyddfeddyliaeth neu ryddfeddwl. Defnyddir y gair yn enwedig mewn materion ffydd a diwinyddiaeth, ac felly mae rhyddfeddyliaeth yn gysylltiedig â ffurfiau ar sgeptigiaeth grefyddol megis anffyddiaeth, agnostigiaeth, anghrefydd, dyneiddiaeth, anghydffurfiaeth, a rhesymoliaeth. Rhoddir yr enw Rhyddfeddyliaeth â Rh fawr ar fudiad o athronwyr a llenorion adeg yr Oleuedigaeth oedd yn ddylanwadol yn llenyddiaeth, gwleidyddiaeth a bywyd deallusol y gwledydd Cristnogol yng Ngorllewin Ewrop a Gogledd America yn y 18g. Eginodd ...

                                               

Meddwl grŵp

Ffenomen seicolegol syn digwydd o fewn i grŵp o bobl yw meddwl grŵp ; maer dyhead am harmoni neu gydymffurfiaeth yn arwain at wneud penderfyniadau afresymol neu gamweithredol. Mae aelodaur grŵp yn ceisio lleihau effaith gwrthdaro a chyrraedd penderfyniad ar y cyd heb asesiad beirniadol o wahanol safbwyntiau. Gwneir hynny trwy atal safbwyntiau anghydsyniol ac ynysu eu hunain rhag dylanwadau allanol.

                                               

Gerwyn Williams

Mae Gerwyn Wiliams yn fardd Cymraeg a enillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru Nedd ar cyffiniau 1994. Magwyd ef yn Llangefni ac yn y Trallwng. Astudiodd yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Aberystwyth lle graddiodd yn y Gymraeg. Cafodd swydd fel darlithydd yn y Gymraeg yng Mhrifysgol Bangor lle mae bellach yn Athro. Bun un o olygyddion Taliesin rhwng 1993 a 1998. Ers 2009, ef yw golygydd Cyfres y Meddwl ar Dychymyg Cymreig a gyhoeddir gan Wasg Prifysgol Cymru.

                                               

Rhethreg

Celfyddyd neu astudiaeth llefaru ac ysgrifennu yw rhethreg, rheitheg, areitheg neu areithyddiaeth. Yn ei ystyr eangaf, maer gair hwn yn golygur ddamcaniaeth o huodledd, pa un ai llafaredig neu ysgrifenedig. Ei amcan yw egluror arferion sydd yn rheoli cyfansoddiadau rhyddieithol ac areithiau fel ei gilydd, a fwriedir i ddylanwadu ar farn neu deimladaur gynulledifa. Gan hynny, maen ymdrin âr hyn sydd yn dwyn perthynas â phrydferthwch a nerth arddull – hynny yw, trwy ddefnyddio cywirdeb ieithyddol, cyfansoddi brawddegau yn rheolaidd, ac arfer ffigurau a chymariaethau priodol. Yn ei ystyr many ...

                                               

Ysgol Frankfurt

Ysgol Frankfurt ywr enw ar yr ysgol ddeallusol a ddatblygodd syniadau ym maes Marcsiaeth Newydd, Cymdeithaseg a Theori Gymdeithasol yn yr 20g. Yn ganolog i Ysgol Frankfurter ywr cysyniad o theori beirniadol. Daw enwr grŵp o Brifysgol Frankfurt-am-Main, pan benodwyd Max Horkheimer yn bennaeth yr Institut für Sozialforschung Athroniaeth Ymchwil Gymdeithasol yn 1931 ai gorff o waith, Zeitschrift für Sozialforschun Cofnodolyn Ymchwil Gymdeithasol 1932-41.

                                               

Menyw ym Merlin

Maer llyfr Menyw ym Merlin yn gofiant anhysbys gan Almaenes. Datgelwyd yn 2003 mair newyddiadurwraig Marta Hillers oedd yr awdures. Bu farw yn 2001. Maer dyddiadur manwl yn cwmpasur wythnosau rhwng 20 Ebrill a 22 Mehefin 1945, yn ystod cwymp Berlin ai feddiannu gan y Fyddin Goch. Maer awdures yn disgrifior troseddu rhywiol rhemp gan filwyr Sofietaidd, gan gynnwys arni hi ei hun, a dull pragmatig y merched o oroesi, gan gymryd swyddogion Sofietaidd yn gariadon yn aml iw amddiffyn. Ymddangosodd yr argraffiad Saesneg cyntaf 1954 yn yr Unol Daleithiau ac ym Mhrydain yn 1955. Pan gyhoeddwyd yn ...

                                               

Llenyddiaeth y Dadeni

Rhan o fudiad y Dadeni Dysg yn niwylliant Ewrop y 15g ar 16g oedd llenyddiaeth y Dadeni. Ymgododd ei nodweddion cynharaf yn yr Eidal yn y 13g a 14g. Nodweddir gan yr adferiad o ddyneiddiaeth a dylanwadau eraill llên glasurol Roeg a Lladin. Lledaenodd gweithiau llenyddol yn gyflym ac ar raddfa eang yn sgil dyfodiad y wasg argraffu ym 1450. Effeithiodd tueddiadaur Dadeni ar destun, thema a ffurf. Ymhlith ei brif nodweddion, syn gyffredin i gelfyddydaur Dadeni, yw dynweddiant, diddordeb yn natur, a mytholeg glasurol. Adferai athroniaeth y Dadeni syniadau Platonaidd er budd Cristnogaeth. Yn og ...

                                               

Community (cyfres teledu)

Cyfres deledu gomedi Americanaidd yw Community a grewyd gan Dan Harmon a ddarlledwyd ar NBC ac Yahoo! Screen rhwng 17 Medi 2009 a 2 Mehefin 2015. Maer gyfres yn dilyn cast ensemble o gymeriadau a chwaraewyd gan Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Ken Jeong, Chevy Chase, a Jim Rash mewn coleg cymunedol yn nhref ffuglennol Greendale, Colorado. Maen gwneud defnydd trwm o meta-hiwmor a cyfeiriadau diwylliant pop, yn aml yn parodïo ystrydebau ffilm a theledu. Seiliodd Harmon y rhaglen ar ei brofiadau ei hun yn mynychu coleg cymunedol. Ysgrif ...

                                               

Credo

Cyflwr seicolegol lle mae gan unigolyn osodiad neu gynsail y mae ef neu hi or farn sydd yn wir ydy credo. Yng Ngwlad Groeg Hynafol, defnyddiodd athronwyr ddau air i ddisgrifior cysyniad: "pistis" a "doxa".

                                               

Symffoni rhif 3 (Górecki)

Symffoni â thri symudiad yw Symffoni rhif 3, Opws 36, a elwir hefyd yn Symffoni Caneuon Gofidus. Cyfansoddodd Henryk Górecki hi yn Katowice, Gwlad Pwyl, rhwng mis Hydref a mis Tachwedd 1976. Maer symffoni yn enghraifft or trawsnewidiad a fu rhwng arddull anghyseiniol Górecki yn ei weithiau cynnar ai arddull gyweiraidd ddiweddarach. Cenir testun Pwyleg gwahanol gan unawdydd soprano ymhob un or tri symudiad. Galarnad i Fair or 15g ywr cyntaf, neges ar fur cell Gestapo or Ail Ryfel Byd ywr ail, a chân werin o Silesia ywr olaf fam syn chwilio am ei mab a laddwyd yng ngwrthryfeloedd Silesia. Da ...

                                               

Rhestr o bobl gyda chofnod ar y Bywgraffiadur Cymreig Arlein

Dylid edrych ar y rhestr hon fel rhestr ar waith, anorffenedig! Nodir pob person sydd yn y Bywgraffiadur Cymreig Arlein. Pan nodir eu dyddiad au man geni cant eu hychwanegun otomatig ir Rhestr Cymry ar Wici. Ceir rhestr o ferched yn unig hefyd. Cofiwch - er mwyn ei golygu, ewch i Wicidata. Gellir ychwanegu colofnau eraill e.e. oedran yn marw, cyfesurynnau xy lleoliad geni/marw, enw cyntaf a chyfenw, disgrifiad. Maer enw sydd mewn Italig yn eich harwain i Wicidata. Rhestr Wicidata:

                                     

ⓘ Meddwl beirniadol

  • i emosiwn neu ddehongliad o ffeithiau. Ail farn Dadl Epistemoleg Meddwl beirniadol Newyddiaduraeth farn Rhesymeg Chwiliwch am barn yn Wiciadur. Eginyn
  • Rhyddfeddyliaeth yn ei oes yn ddim amgen nag enw arall ar ryddid i beidio gosod y meddwl ar waith. Er gwaetha r adlach, llwyddodd syniadau r rhyddfeddylwyr i groesi r
  • asesiad beirniadol o wahanol safbwyntiau. Gwneir hynny trwy atal safbwyntiau anghydsyniol ac ynysu eu hunain rhag dylanwadau allanol. Mae meddwl grŵp yn
  • golygydd 1999 Gorau Cyfarwydd: Detholiad o Ddarlithoedd ac Ysgrifau Beirniadol Bedwyr Lewis Jones 2002 Tafarn tawelwch 2003 Tir neb : rhyddiaith
  • Dionysius o Halicarnassus yn awdur traethawd ar rethreg, ynghyd â sylwadau beirniadol ar yr areithwyr Groegaidd, yr hwn sydd yn deilwng o i ddarllen yn ofalus
  • Gymdeithasol yn yr 20g. Yn ganolog i Ysgol Frankfurter yw r cysyniad o theori beirniadol Daw enw r grŵp o Brifysgol Frankfurt - am - Main, pan benodwyd Max Horkheimer
  • argraffiad newydd o r llyfr yn yr Almaen, unwaith eto n ddienw. Cafodd glod beirniadol eang ac roedd ymhlith y gwerthwyr gorau am fwy na 19 wythnos. Achoswyd
  • aeth llenorion ar drywydd pleser synhwyraidd a mabwysiadant meddylfryd beirniadol a rhesymolaidd yn eu gwaith. O ran yr agweddau ffurfiol, adferai r traddodiad
  • gyfeillgar, er bod Wagner yn y blynyddoedd diweddarach i wneud sylwadau beirniadol a sarhaus hyd yn oed, am gerddoriaeth Brahms. Fodd bynnag, bu gan Brahms