Back

ⓘ Meddwl - Meddwl, Blinder meddwl, Iechyd meddwl, Lenin, Y Meddwl Modern, Hume, Hegel, Jung, Meddyliau ..
                                               

Meddwl

                                               

Blinder meddwl

Gall blinder meddwl olygu sawl cystydd gwahanol gan gynnwys: blinder cyffredinol yn y corff neur meddwl neu gynhesrwydd yn y cyhyrau. Maen golygu fod y corff yn arafu oi stad normal gydar meddwl hefyd yn blino ac yn methu cadw iw gyflymder arferol, a diffyg canolbwyntio. Ystyrir blinder meddwl fel symptom. Dywedir fod y llysiau canlynol yn help i leddfur boen: brenhinllys, grawnffrwyth, mintys, rhosmari, dant y llew.

                                               

Iechyd meddwl

Mae iechyd meddwl yn lefel o les seicolegol, neu absenoldeb salwch meddwl. Gallwn feddwl am iechyd meddwl yn nhermau y ffordd a deimlwn am ein hunain a’r pobl o’n cwmpas, ein gallu i wneud a chadw ffrindiau a pherthnasau, ein gallu i ddysgu gan eraill ac ein gallu i ddatblygu’n seicolegol ac yn emosiynol Mae’n rywbeth sy’n newid ar adegau gwahanol o’n bywydau a bydd rhai pobl yn meddwl amdano fel iechyd emosiynol’ neu lles’, ond yr un peth ydyn nhw’n y bôn. Gall effeithio ar y ffordd fydden ni’n meddwl, yn teimlo ac yn ymddwyn a dylanwadu ar y ffordd fydden ni’n delio â straen, yn uniaethu ...

                                               

Lenin (Y Meddwl Modern)

                                               

Hume (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am yr athronydd Albanaidd David Hume gan Meredydd Evans yw Cyfres y Meddwl Modern: Hume. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1985. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Hegel (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am yr athronydd Georg Hegel gan E. Gwynn Matthews yw Cyfres y Meddwl Modern: Hegel. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Jung (Y Meddwl Modern)

Astudiaethau or seicolegydd enwog Carl Jung gan E. J. Eurfyl Jones yw Cyfres y Meddwl Modern: Jung. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1985. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Marx (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am Carl Marx gan Howard L. Williams yw Cyfres y Meddwl Modern: Marx. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Wittgenstein (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am yr athronydd Ludwig Wittgenstein gan Walford L. Gealy yw Cyfres y Meddwl Modern: Wittgenstein. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Malraux (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am y meddylwir Ffrengig André Malraux gan Paul W. Birt yw Cyfres y Meddwl Modern: Malraux. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Niebuhr (Y Meddwl Modern)

Cyfrol am Reinhold Niebuhr gan E.R Lloyd-Jones D. Glyn Jones a W. Gareth Jones yw Cyfres y Meddwl Modern: Niebuhr. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1989. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwastadrwydd meddwl

Cyflwr o dawelwch meddwl llwyr yw gwastadrwydd meddwl. Maer cysyniad hwn yn gysylltiedig â nifer o grefyddau a systemau ysbrydol, yn enwedig o ran myfyrdod.

                                               

Meddyliau

Mae meddyliau yn deillio or meddwl ac nid or pump synnwyr, er y gall y broses o feddwl drin a thrafod y synhwyrau. Dywedir fod rhywun yn hel meddyliau, yn meddwl yn galed, yn meddwl am rywbeth neun ddifeddwl. Math o baratoad ydy meddwl, math o greu model or amgylchfyd yn ôl amcanion neu dymuniadau yr un syn meddwl. Mae prosesau tebyg yn digwydd yn y meddwl, e.e. ymwybyddiaeth, adnabyddiaeth, syniadaeth ar dychymyg.

                                               

Cynllunio

Mae cynllunio n broses ymenyddol syn ymwneud â threfnu set o feddyliau er mwyn cyrraedd rhyw nod arbennig. Maen rhinwedd syn bodoli mewn bodau dynol ac anifeiliaid ac yn rhan or hyn a elwir yn "grebwyll" neu "ddealltwriaeth" sydd hefyd yn ymwneud â rhagfynegi a sut i baratoi gweithdrefnau arbennig. Yr hyn syn groes i gynllunio yw ymateb yn fyrfyfyr ac yn ddifeddwl.

                                     

ⓘ Meddwl

  • Gallai meddwl gyfeirio at: Y meddwl neu r ymenydd sef yr hyn sy n meddwl Meddyliau ystyriaethau Gweler hefyd Afiechyd meddwl Blinder meddwl Tudalen
  • ontoleg a natur y meddwl a i berthynas â r corff yw athroniaeth y meddwl Y prif bwnc sy n tynnu sylw athroniaeth y meddwl ydy problem y meddwl a r corff. Datblygodd
  • Gall blinder meddwl Sa: Fatigue olygu sawl cystydd gwahanol gan gynnwys: blinder cyffredinol yn y corff neu r meddwl neu gynhesrwydd yn y cyhyrau. Mae n
  • Mae iechyd meddwl yn lefel o les seicolegol, neu absenoldeb salwch meddwl Gallwn feddwl am iechyd meddwl yn nhermau y ffordd a deimlwn am ein hunain a r
  • Cyfrol am T. S. Eliot gan R. Gerallt Jones yw Cyfres y Meddwl Modern: Eliot. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn
  • Cyfrol am E. E. Evans - Pritchard gan Dafydd Jenkins yw Cyfres y Meddwl Modern: Evans - Pritchard. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1982. Yn 2013
  • Cyfrol am y meddyliwr Karl Barth gan D. Densil Morgan yw Cyfres y Meddwl Modern: Barth. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1992. Yn 2013 roedd
  • Cyfrol am Charles Darwin gan R. Elwyn Hughes yw Cyfres y Meddwl Modern: Darwin. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1981. Yn 2013 roedd y gyfrol
  • Cyfrol am Toynbee gan C. R. Williams yw Cyfres y Meddwl Modern: Toynbee. Gwasg Gee a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1980. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print