Back

ⓘ Natur - Natur, Llên Natur, Gwarchodfa Natur Conwy, Gwarchodfa Natur Genedlaethol, y Flwyddyn, Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol, Yma Mae Nghalon, Kinder Scout ..
                                               

Natur

Natur, yn yr ystyr ehangaf, ywr byd neur bydysawd naturiol, corfforol neu faterol. Gall "Natur" gyfeirio at ffenomenar byd ffisegol, ac felly at fywyd yn gyffredinol. Mae astudio natur yn rhan fawr, os nad yr unig un, o wyddoniaeth. Er bod bodau dynol yn rhan o natur, mae gweithgarwch dynol yn aml yn cael ei ddeall fel categori ar wahân i ffenomenau naturiol eraill. O fewn gwahanol yr ystyron or gair, heddiw, mae" natur” yn aml yn cyfeirio at ddaeareg a bywyd gwyllt. Maer gair natur yn tarddu or gair Lladin natura, neu "hanfodion". Maen golgu genedigaeth. Mae Natura yn gyfieithiad Lladin o ...

                                               

Llên Natur

Un o brosiectau Cymdeithas Edward Llwyd yw Llên Natur. Maen wefan Gymraeg syn ymwneud â phopeth amgylcheddol, yng Nghymru a thramor, ddoe, heddiw ac yfory. Cymraeg yw iaith y prosiect, ar wefan, ond ceir cyfraniadau mewn ieithoedd eraill gan gynnwys y Ffrangeg. Ymhlith yr adnoddau sydd ar gael ar y wefan mae: Y Bwletin ai holl ôl-rifynnaur Bwletin a chyhoeddiadau eraill.

                                               

Gwarchodfa Natur Conwy

Gwarchodfa Natur wedi ei lleoli yng Nghyffordd Llandudno ar ochr ddeheuol yr A55 yw Gwarchodfa Natur Conwy. Agorwyd y Warchodfa ar y 14 Ebrill 1995 a cheir yno ganolfan ymwelwyr gyda siop, caffi a thri chuddfan sef: Tal y Fan, Carneddau a Benarth. Pan adeiladwyd Twnnel Afon Conwy a’r A55 rhwng 1986 a 1991 dinistriwyd cynefin bywyd gwyllt ar ochr ddwyreiniol yr afon. I wneud iawn am hyn penderfynwyd datblygu gwarchodfa natur ar y safle gan yr RSPB ac fe gariwyd y gwastraff a gafwyd ar ôl crafu wyneb y tir, a’i ddefnyddio i greu dau bwll enfawr o ddŵr a nifer o byllau bach a thirluniwyd y cyfan.

                                               

Gwarchodfa Natur Genedlaethol

Yn y Deyrnas Unedig, Gwarchodfa Natur Genedlaethol, weithiau Gwarchodfa Natur Cenedlaethol, ywr enw a roddir ar warchdfa natur a ddynodir gan un o asiantau cefn gwlad y llywodraeth. Dan delerau Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, rhoddwyd hawl ir Comisiwn Cefn Gwlad Cymru, oedd ar y pryd yn gyfrifol am Gymru a Lloegr, a Chomisiwn Cefn Gwlad yr Alban, ddynodi gwarchodfeydd fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Maer hawl i ddynodi gwrachodfeydd yng Nghymru yn awr gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru.

                                               

Natur y Flwyddyn

Dathliad o fyd natur ar hyd y flwyddyn fesul mis gan Bethan Wyn Jones yw Natur y Flwyddyn. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol

Cyfrol yn disgrifio dros 50 o warchodfeydd natur yng Nghymru gan amryw o awduron yw Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Cyngor Cefn Gwlad Cymru a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1996. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Yma Mae Nghalon

Dyddiadur natur gyda phennod ar gyfer pob mis or flwyddyn gan Gruff Ellis yw Yma Mae Nghalon - Dyddiadur Natur. Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1997. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Gwarchodfa Genedlaethol Natur Corsydd Fenn, Whixall a Llys Bedyddield

Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Corsydd Fenn, Whixall a Llys Bedydd yn warchodfa natur ar y ffin rhwng Swydd Amwythig a Wrecsam. Mae’n gyforgors fawr, un o’r fwyaf ym Mhrydain. Mae Camlas Llangollen yn mynd trwy’r warchodfa. Maent y warchodfa yw 948 hectar. Mae 18 math o fwsog, Chwys yr Haul, Llafn y Bladur, Rhosmari Gwyllt, Chwesigenddail Lleiaf, Corsfrwynen Wen, Dicranum bergeri, Dicranum leioneuron a Sphagnum pulchrum. Mae hefyd Mwyaren y Berwyn, Creiglusen a Llugaeronen, Pryf Gwellt, 29 math o Fursen a Gwas y Neidr, 670 math o Wyfyn a 32 math o.Löyn Byw. Mae Nadroedd, Madfall a 166 m ...

                                               

Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur

Maer Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur) yn sefydliad byd-eang sydd ai fryd ar "ddarganfod atebion mwyaf pragmatig i broblemau cyfnewidiol yr amgylchedd". Dymar corff syn cyhoeddi Rhestr Goch yr IUCN o greaduriaid sydd dan fygythiad, sef rhestr syn asesiad cyfoes o statws gadwriaethol creduriaid ledled y byd. Maer IUCN yn cefnogi ymchwil ac yn rheoli prosiectau maes drwyr byd, ac yn ddull o uno mudiadau di-lywodraeth fel yr awgrymar enw "Undeb" ac asiantaethaur Cenhedloedd Unedig, cwmniau a chymunedau lleol gan gydlynuu holl weithgareddau a chreu polisiau. Dyma rwydwaith amgylcheddol h ...

                                               

Gwarchodfa Natur Mere Sands

Mae Gwarchodfa Natur Mere Sands yn warchodfa natur yn Rufford, Swydd Gaerhirfryn, sydd yn cynnwys coetir a llynnau, gyda chanolfan ymwelwyr, 6 cuddfan a maes parcio. Maint y warchodfa yw 42 hectar.

                                               

Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru

Gweinyddir Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, sydd hefyd ar hawl i ddynodi safleoedd newydd fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol. Ar hyn o bryd mae 71 ohonynt yng Nghymru. Mae eu maint yn amrywion fawr; y lleiaf yw Dan-yr-Ogof, syn 0.52 ha, ar mwyaf ywr Berwyn, syn 7.920ha. Mae 58% ohonynt yn llai na 100 ha. Y safle gyntaf iw dynodin Warchodfa Natur Genedlaethol yng Nghymru oedd Cwm Idwal, yn 1954.

                                               

Gwarchodfa natur Creag Meagaidh

Mae Gwarchodfa natur Creag Meagaidh yn warchodfa natur genedlaethol yn Yr Alban. Mae mynedfa a maes parcio’r warchodfa rhwng Newtonmore a Spean Bridge ar A86.

                                               

Kinder Scout

Mae Kinder Scout yn fynydd a llwyfandir yn Ardal y Copaon yn Lloegr ac ar 636 metr ar ei bwynt uchaf, dymar mynydd uchaf yn Swydd Derby a Dwyrain Canolbarth Lloegr i gyd.

                                               

Porth Gwylan

Porthladd bychain ar arfordir ogleddol Llŷn, Gwynedd, Cymru, rhwng Porth Ychain a Phorth Ysgaden yw Porth Gwylan. Mae llwybr drol a grisiau yn dilyn i lawr ir traeth caregog. Yno gwelir olion o hen ddiwydiant mewn/allforio yn parhau yno. Mae modd cyrraedd Porth Gwylan ar hyd Llwybr Arfordir Cymru neu ar hyd llwybr drol o fferm gyfagos or un enw sydd yn eiddor Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Maer porthladd bach yn gysgodol iawn ac yn aml fe welir forlon ymlacion y dŵr bâs.

                                               

Ramblers

Mae Ramblers, neu, weithiau Y Cerddwyr yn Gymraeg, yn sefydliad dros hawliau cerddwyr. Dymar corff mwyaf oi bath ym Mhrydain Fawr, ai nod yw cynrychioli buddiannau cerddwyr. Ceir cangen Gymreig a elwir yn Ramblers Cymru. Maen elusen sydd wedii chofrestru yng Nghymru a Lloegr ac yn yr Alban, gyda thua 123.000 o aelodau. Mae Cymdeithas Edward Llwyd yn gorff uniaith Gymraeg ar gyfer cerddwyr a naturiaethwyr.

                                               

Rhestr Llyfrau Cymraeg/Natur, Daearyddiaeth, Daeareg

                                     

ⓘ Natur

  • Natur yn yr ystyr ehangaf, yw r byd neu r bydysawd naturiol, corfforol neu faterol. Gall Natur gyfeirio at ffenomena r byd ffisegol, ac felly at fywyd
  • Gwarchodfa Natur wedi ei lleoli yng Nghyffordd Llandudno ar ochr ddeheuol yr A55 yw Gwarchodfa Natur Conwy. Agorwyd y Warchodfa ar y 14 Ebrill 1995 a
  • Deyrnas Unedig, Gwarchodfa Natur Genedlaethol, weithiau Gwarchodfa Natur Cenedlaethol, yw r enw a roddir ar warchdfa natur a ddynodir gan un o asiantau
  • Dathliad o fyd natur ar hyd y flwyddyn fesul mis gan Bethan Wyn Jones yw Natur y Flwyddyn. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2007. Yn 2013
  • Cyfrol yn disgrifio dros 50 o warchodfeydd natur yng Nghymru gan amryw o awduron yw Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Cyngor Cefn Gwlad Cymru a gyhoeddodd
  • Dyddiadur natur gyda phennod ar gyfer pob mis o r flwyddyn gan Gruff Ellis yw Yma Mae Nghalon - Dyddiadur Natur Gwasg Carreg Gwalch a gyhoeddodd y gyfrol
  • Mae Gwarchodfa Natur Genedlaethol Corsydd Fenn, Whixall a Llys Bedydd Bettisfield yn warchodfa natur ar y ffin rhwng Swydd Amwythig a Wrecsam. Mae n
  • Mae Gwarchodfa Natur Mere Sands yn warchodfa natur yn Rufford, Swydd Gaerhirfryn, sydd yn cynnwys coetir a llynnau, gyda chanolfan ymwelwyr, 6 cuddfan
  • Saif Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, neu yn llawn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chors Fochno Saesneg: Dyfi National Nature Reserve ar arfordir
  • Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol yng Nghymru gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru, sydd hefyd a r hawl i ddynodi safleoedd newydd fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol