Back

ⓘ Strwythur - poblogaeth, y Fyddin Brydeinig, Adeilad, Uned filwrol, Deddf Llywodraeth Leol, Cymru, 1994, Y Fyddin Brydeinig, Tŵr Eiffel, Botaneg, Traethawd ..
                                               

Strwythur poblogaeth

Mae Strwythurau poblogaeth yn arddangos data ar gyfer oedrannau a rhyw poblogaethau gwahanol mewn gwahanol ardaloedd ar draws y byd. Ceir dau ddimensiwn sylfaenol i strwythur unrhyw boblogaeth. Y rhain ywr cydbwysedd rhwng y rhywiau, ar rhaniadau rhwng y gwahanol grwpiau oedrannau. Fel arfer cynrychiolir y dimensiynnau ar ffurf pyramid poblogaeth syn dangos dosbarthiad cymharol y niferoedd mewn categoriau oedran. Dyma pyramidau poblogaeth y camau ar y model trawsnewid demograffig.

                                               

Strwythur y Fyddin Brydeinig

Marchfilwyr yr Osgordd Catrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCR March-Gatrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCMRD Y Corfflu Arfog Brenhinol Gwarchodlu Dragŵn 1af Y Frenhines QDG Y Gwarchodlu Dragŵn Albanaidd Brenhinol SCOTS DG Y Gwarchodlu Dragŵn Brenhinol RDG Hwsariaid Brenhinol y Frenhines QRH Y 9fed/12fed Waywyr Brenhinol 9/12L Hwsariaid Brenhinol y Brenin KRH Y Dragwniaid Ysgeifn LD Gwaywyr Brenhinol y Frenhines QRL Y Gatrawd Danc Frenhinol 1af 1 RTR Yr 2il Gatrawd Danc Frenhinol 2 RTR

                                               

Adeilad

                                               

Uned filwrol

                                               

Deddf Llywodraeth Leol (Cymru) 1994

Deddf gan Senedd y Deyrnas Unedig a ddiwygiodd llywodraeth leol yng Nghymru yw Deddf Llywodraeth Leol 1994. Creodd y Deddf y strwythur llywodraeth leol gyfredol yng Nghymru o 22 o awdurdodau unedol, a diddymodd strwythur dwy-haen flaenorol a oedd wedii greu o dan y Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 o siroedd a dosbarthau. Daeth i rym ar 1 Ebrill 1996.

                                               

Y Fyddin Brydeinig

Cangen or Lluoedd Arfog Prydeinig ywr Fyddin Brydeinig sydd yn fyddin y Deyrnas Unedig. Maen cynnwys y Fyddin Barhaol ar Fyddin Diriogaethol.

                                               

Tŵr Eiffel

Tŵr mawr haearn yng nghanol Paris yw Tŵr Eiffel. Saif ar y Champs de Mars ar lan Afon Seine. Cwblhawyd y tŵr yn 1889 yn ôl dyluniad gan y peiriannydd Gustave Eiffel. Pan gafodd ei adeiladu, Tŵr Eiffel oedd y strwythur uchaf yn y byd. Arhosodd felly tan 1930, pan adeiladwyd Adeilad Chrysler yn Efrog Newydd. Maen enwog heddiw fel delwedd symbolaidd o Baris ac o Ffrainc yn rhyngwladol. Uchder gwreiddiol y tŵr oedd 312 metr, ond gan gynnwys y mast radio ar ei ben maen 324 metr 7 metr yn dalach na Pholyn Nebo, y strwythur uchaf yng Nghymru. Erbyn hyn, mae strwythur uwch iw gael yn Ffrainc, poly ...

                                               

Botaneg

Botaneg ywr astudiaeth wyddonol o fywyd planhigion. Fel cangen o fioleg, weithiau cyfeiriwyd ato fel gwyddor planhigion, bioleg planhigion neu lysieueg. Mae botaneg yn cynnwys graddfa eang o ddisbyglaethau gwyddonol syn astudio strwythur, tyfiant, atgenhedliad, metabolaeth, datblygiad, afiechydon, ecoleg, ac esblygiad planhigion.

                                               

Traethawd

Gwaith llenyddol yw traethawd a ysgrifennir o safbwynt yr awdur. Mae natur, strwythur a chynnwys traethodau yn amrywion eang, ac maent wedi bod yn bwysig ym meysydd beirniadaeth lenyddol, gwleidyddiaeth, sylwebaeth gymdeithasol, dadlau, cofiannau, a barnau personol. Mewn nifer o wledydd mae traethodau yn rhan allweddol o addysg.

                                               

Marcsiaeth ddadansoddol

Ysgol feddwl Farcsaidd yw Marcsiaeth ddadansoddol sydd yn defnyddio technegaur athronwyr dadansoddol o archwilio cysyniadau yn ogystal â dulliau economeg neo-glasurol i astudio a datblygur ddamcaniaeth Farcsaidd. Trwy gydol y rhan fwyaf or 20g, bur mwyafrif o athronwyr dadansoddol yn gwrthod materoliaeth hanesyddol, un o brif elfennau y ddamcaniaeth Farcsaidd, fel yr amlinellir yn rhagair Karl Marx iw waith Zur Kritik der politischen Ökonomie 1859. Dadleuasant bod Marx yn bwrw dwy ragdybiaeth sydd i bob golwg yn anghyson âi gilydd: yn gyntaf, dylid esbonio strwythur gymdeithasol ac economa ...

                                               

Ffrynt Rhyddid Cenedlaethol De Fietnam

Mudiad gwleidyddol a byddin yn Ne Fietnam a Chambodia oedd Ffrynt Rhyddid Cenedlaethol De Fietnam neur Viet cong oedd yn ymladd yr Unol Daleithiau a llywodraeth De Fietnam yn ystod Rhyfel Fietnam. Daeth o dan strwythur filwrol Byddin Pobl Fietnam, lluoedd arfog Gogledd Fietnam.

                                               

Bioleg foleciwlaidd

Astudiaeth o fioleg ar raddfa foleciwlaidd yw bioleg foleciwlaidd. Maen ymwneud yn arbennig â phrotinau ac asidau niwcleig, ac yn ceisio deall strwythur dri-dimensiwn y macromoleciwlau hyn. Maer ddisgyblaeth hefyd yn ceisio deall y sylfaen foleciwlaidd sydd gan brosesau genynnol.

                                               

Sffêr

Mae sffêr yn wrthrych geometrig perffaith mewn gofod tri dimensiwn; dyma wyneb pêl cwbwl gron syn cyfateb yn nhermau dau ddimensiwn i gylch. Fel cylch mewn gofod dau ddimensiwn, diffinnir sffêr yn fathemategol fel y set o bwyntiau sydd i gyd ar yr un pellter r o bwynt penodol, ond mewn man tri dimensiwn. Y pellter r yw radiws y bêl, sydd wedii ffurfio o bob pwynt gyda pellter llai na or pwynt a roddir, sef canolbwynt / canol y bêl fathemategol. Cyfeirir at y rhain hefyd fel "y radiws" a "chanol y cylch". Maer linell syth hiraf drwyr bêl, syn cysylltu dwy bwynt y sffêr, yn mynd trwyr canol ...

                                               

Siâp

Gellir rhoi rhai siapiau syml mewn categorïau bras. Er enghraifft, mae polygonau yn cael eu dosbarthu yn ôl nifer eu hymylon e.e. trionglau, pedrochrau, pentagonau, ac ati. Rhennir pob un or rhain yn gategorïau llai; gall trionglau fod yn hafalochrog, isosceles, lem ac aflem, anghyfochrog, ac ati, tra y gall pedrochrau fod yn betrual, rhombws, trapesoid, sgwâr, ac ati. Ymhlith siapau geometrig eraill y mae: pwyntiau, llinellau, planau a thrychiadau conig megis elipsau, cylchoedd a pharabolâu. O ran gofod tri dimensiwn, y siapau mwyaf cyffredin yw polyhedra, sef siapau gydag arwynebau fflat ...

                                     

ⓘ Strwythur

 • mewn gwahanol ardaloedd ar draws y byd. Ceir dau ddimensiwn sylfaenol i strwythur unrhyw boblogaeth. Y rhain yw r cydbwysedd rhwng y rhywiau, a r rhaniadau
 • Strwythur y Fyddin Brydeinig. Marchfilwyr yr Osgordd Catrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCR March - Gatrawd Marchfilwyr yr Osgordd HCMRD Y Corfflu Arfog
 • Mewn cosmoleg ffisegol, mae r term strwythur graddfa fawr y cosmos yn cyfeirio at y nodweddu o r dosbarthiadau gweladwy o fater a golau ar y graddfeydd
 • pensaernïaeth, adeiladu a pheirianneg, mae r gair adeilad yn cyfeirio at unrhyw strwythur a wnaed gan ddyn ar gyfer rhoi cysgod. Chwiliwch am adeilad yn Wiciadur
 • Dosbarthiad gyda threfn a strwythur reoli ei hun sy n ffurfio rhan o sefydliad milwrol yw uned filwrol. Bowyer, Richard. Dictionary of Military Terms
 • Cymru 1994. Creodd y Deddf y strwythur llywodraeth leol gyfredol yng Nghymru o 22 o awdurdodau unedol, a diddymodd strwythur dwy - haen flaenorol a oedd wedi i
 • Fyddin Barhaol a r Fyddin Diriogaethol. Rhengoedd y Fyddin Brydeinig Strwythur y Fyddin Brydeinig Eginyn erthygl sydd uchod am y Deyrnas Unedig. Gallwch
 • peiriannydd Gustave Eiffel. Pan gafodd ei adeiladu, Tŵr Eiffel oedd y strwythur uchaf yn y byd. Arhosodd felly tan 1930, pan adeiladwyd Adeilad Chrysler
 • traethawd lluosog: traethodau a ysgrifennir o safbwynt yr awdur. Mae natur, strwythur a chynnwys traethodau yn amrywio n eang, ac maent wedi bod yn bwysig ym
 • botaneg yn cynnwys graddfa eang o ddisbyglaethau gwyddonol sy n astudio strwythur tyfiant, atgenhedliad, metabolaeth, datblygiad, afiechydon, ecoleg, ac
 • esbonio strwythur gymdeithasol ac economaidd fel swyddogaeth o ddatblygiad gwyddonol a thechnolegol y gymdeithas, ac yn ail bod yr union un strwythur yn achosi