Back

ⓘ Rhestrau - gwleidyddion, mynyddoedd, actorion, Rhestr Llyfrau CymraegCatalogau, Llyfryddiaethau a Rhestrau, Gwleidydd, Rhestr mynyddoedd Cymru, Dull DHondt ..
                                               

Rhestrau gwleidyddion

Aelodau Cynulliad: Aelodau trydydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru Aelodau Seneddol: Rhestr aelodau seneddol Cymru 1970-1974 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1935-1945 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1857-1859 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1950-1951 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1832-1835 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1964-1966 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1841-1847 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1837-1841 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1885-1886 Rhestr aelodau seneddol Cymru Ionawr 1910-Rhagfyr 1910 Rhestr aelodau seneddol Cymru Chwefror 1974-Hydref 1974 Rhestr aelodau seneddol Cymru 1923-1924 Rhe ...

                                               

Rhestrau mynyddoedd

                                               

Rhestrau actorion

                                               

Rhestr Llyfrau Cymraeg/Catalogau, Llyfryddiaethau a Rhestrau

Dyma restr o lyfrau Cymraeg syn ymwneud ag Catalogau, Llyfryddiaethau a Rhestrau. Maer prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata, iw canfod yma.

                                               

Gwleidydd

                                               

Rhestr mynyddoedd Cymru

I weld rhestrau o fynyddoedd mewn rhannau eraill or byd, gweler Rhestrau mynyddoedd. I weld rhestr o holl copaon Cymru 710 ohonyn nhw gweler: Rhestr o gopaon Cymru Gelwir mynyddoedd sydd dros 2.000 troedfedd ac sydd ag amlygrwydd o dros 15 metr yn Nuttalls. O safbwynt cerddwyr a dringwyr mynydd, mae hyn yn ddiffiniad eitha da o fynydd. Cyhoeddwyd rhestr ohonynyt gan John ac Anne Nuttall, sef The Mountains of England & Wales. Dyma ffynhonnell y rhestr ganlynol o holl fynyddoedd Cymru:

                                               

Rhestr Goch yr IUCN

Sefydlwyd y Rhestr Goch yr IUCN o rywogaethau dan fygythiad., yn 1963; dyma restr mwyaf cynhwysfawr o rywogaethau ledled y byd o rywogaethau biolegol. Yr Undeb Rhyngwladol dros Gadwraeth Natur ydy prif awdurod ar statws cadwiaethol rhywogaethau. Maer Undeb Rhyngwladol yn ceisio adolygu eu rhestrau unwaith pob pum mlynedd.

                                               

Dull DHondt

Mabwysiadwyd y dull gan sawl gwlad eraill, gan gynnwys, Yr Ariannin, Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Chile, Colombia, Croatia, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Ecwador, Ffindir, Hwngari, Israel, Japan, Macedonia, Yr Iseldiroedd, Gogledd Iwerddon, Paragwâi, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Yr Alban, Slofenia, Serbia, Sbaen, Y Swistir, Twrci, Gwlad yr Iâ ac Wrwgwái. Mae addasiad o system DHondt yn cael ei defnyddio ar gyfer etholiadau i Gynulliad Llundain, Lloegr.

                                               

Rhestr llyfrau Cymraeg

Maer rhestr llyfrau Cymraeg hon yn rhestrur llyfrau Cymraeg a dwyieithog a gedwir ar gronfa ddata Cyngor Llyfrau Cymru. Sefydlwyd y gronfa ym 1996 a chynhwysir pob llyfr oedd ar gael ar y pryd a phob llyfr sydd wedi ymddangos ers hynny. Gwelir fod rhai peth gwybodaeth ar goll mewn mannau ac mae croeso i chi lenwir blychau gwag! Maer rhif mewn cromfachaun cyfeirio at y nifer o lyfrau a oedd wediu cyhoeddi rhwng c. 1996 a 2013. Mae manylion o dros 12.000 o lyfrau ar y rhestr hyn ac rydym, felly, wedi gorfod eu dosbarthu o ran genres neu math o lyfr a hynny yn nhrefn yr Wyddor: Amrywiol 70 Pl ...

                                               

Achyddiaeth

Achyddiaeth neu hel achau ywr enw a roddir ar y weithgaredd o ymchwilio a dilyn lliniachau a hanes teuluol. Maen broses cymleth syn fwy na chlymu casgliad o enwau i goeden teulu. Wrth hel achau, mae ymchwiliwr yn adnabod teuluoedd hynafiadol neu ddisgynnyddion gan ddefnyddio cofnodion hanesyddol i sefydlu perthynas biolegol, genetig neu teuluol. Mae cagliadau dibynadwy wedi eu seilio ar wybodaeth a thystiolaeth ac yn dibynnu ar ansawdd y ffynonellau, yn ddelfrydol, cofnodion gwreiddiol ai defnyddir yn hytrach na gwybodaeth ail law. Cofnodion au defnyddir yn y broses o hel achau: Cofnodion ...

                                               

Cymunedau Penn-ar-Bed

                                               

Cymunedau Mor-Bihan

                                               

Rhestr celf a chrefft

Crefft bapur Gwneud papur Gludwaith collage Origami plygu papur Découpage gwaith toriadau Caligraffeg Boglynnu Rhwymo llyfrau Papier-mâché mwydion papur Stampiau rwber Llyfr lloffion

                                               

Rhestr gwaharddiadau ysmygu yn ôl gwlad

Ers 2 Ebrill 2007, gwaharddir ysmygu mewn mannau cyhoeddus caeedig, ac maen rhaid dangos arwydd gydar geiriau, Mae ysmygu yn y fangre hon yn erbyn y gyfraith, er na ddefnyddir y gair "mangre" adeilad fel arfer y dyddiau hyn.

                                               

ISO 639

                                               

Rhestr llofruddion cyfresol

Herbert Mullin 13 David Berkowitz 6 Aileen Wuornos 7-8+ Gerard Schaefer 34 Jeffrey Dahmer 17 Danny Rolling 5-8 Harvey Glatman 3-4 Ted Bundy 35+ Edmund Kemper 10 Douglas Gretzler, Willie Steelman 16-17 Charles Manson 20 Benjamin Atkins 11 John Allen, Lee Malvo 16 Charles Starkweather 10 Albert Fish 5-16+; 100? Gerald Stano 21-22+; 41? Dean Corll 27-31 Richard Kuklinski 40-100+; 200? Belle Gunness 40-60+ Donald Harvey 37-57+; 87? Jerome Brudos 4-5 Richard Ramirez 13-20 Gary Ridgway 49-90+ Charles Cullen 29-40+; 200? Carl Panzram 5-22 Carrol Cole 16 Leonard Lake a Charles Ng 12-25 Efren Saldi ...

                                               

Rhestr o siroedd yr Unol Daleithiau a enwir ar ôl menywod

Wake County, Gogledd Carolina, a enwir ar gyfer Margaret Wake, aeres o Lundain a gwraig William Tryon, llywodraethwr trefedigaethol Gogledd Carolina. Dare County, Gogledd Carolina, a enwir ar gyfer Virginia Dare, y plentyn Seisnig cyntaf a anwyd yn y Byd Newydd a ddiflannodd gydar Wladfa Goll. Marshall County, Oklahoma, a enwir ar gyfer mam George A. Henshaw, dirprwy i gonfensiwn cyfansoddiadol y wladwriaeth, Marshall oedd ei henw cyn priodi. East Feliciana Parish a West Feliciana Parish, Louisiana, a enwir ar gyfer Felicite de Gálvez, gwraig Bernardo de Gálvez, llywodraethwr Sbaenaidd yn ...

                                     

ⓘ Rhestrau

  • Rhestrau gwleidyddion. Cangellorion yr Almaen Arlywyddion yr Ariannin Rhestr Prif Weinidogion Awstralia Aelodau Cynulliad: Aelodau trydydd Cynulliad Cenedlaethol
  • Rhestrau o fynyddoedd fesul cyfandir, gwlad neu ranbarth. Rhestr mynydd uchaf pob gwlad Yr Himalaya Mynyddoedd Iran Mynyddoedd Twrci Yr Andes Yr Alpau
  • Rhestrau actorion Rhestr actorion Cymreig Eginyn erthygl sydd uchod am adloniant neu hamdden. Gallwch helpu Wicipedia drwy ychwanegu ato.
  • Dyma restr o lyfrau Cymraeg sy n ymwneud ag Catalogau, Llyfryddiaethau a Rhestrau Mae r prif restr, yngŷd â ffynhonnell y gronfa ddata, i w canfod yma.
  • Seneddol neu Aelod Cynulliad Arlywydd Gweinidog cabinet Prif Weinidog Rhestrau gwleidyddion Chwiliwch am gwleidydd yn Wiciadur. Eginyn erthygl sydd uchod
  • I weld rhestrau o fynyddoedd mewn rhannau eraill o r byd, gweler Rhestrau mynyddoedd. I weld rhestr o holl copaon Cymru 710 ohonyn nhw gweler: Rhestr
  • cadwiaethol rhywogaethau. Mae r Undeb Rhyngwladol yn ceisio adolygu eu rhestrau unwaith pob pum mlynedd. Dosberthir rhywogaethau gan yr IUCN i 9 grŵp
  • System ar gyfer rhoi seddi i ymgeiswyr mewn etholiadau rhestrau plaid cynrychiolaeth gyfrannol yw dull D Hondt. Mabwysiadwyd y dull gan Gymru ar gyfer
  • Barddoniaeth 445 Bywgraffiadau a Chofiannau 228 Catalogau, Llyfryddiaethau a Rhestrau 28 Cerddoriaeth, Caneuon, Caneuon Poblogaidd 303 Crefydd, Hanes Crefydd
  • chymdeithas alumni Rhestrau teithwyr llong Cofnodion pensiwn Cofnodion treth Cerrig beddau, cofnodion mynwent Cofnodion rhestrau pleidleisio Ewyllys