Back

ⓘ Gwerthusiad - Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd, Model biofeddygol, Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol, Gemau Olympaidd yr Haf 2012, Traethawd ymchwil ..
                                               

Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd

Sefydlwyd Corfforaeth Datblygu Bae Caerdydd gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig ar 3 Ebrill 1987 i ailddatblygu hen ardaloedd diwydiannol Caerdydd i greu Bae Caerdydd.

                                               

Model biofeddygol

Maer model biofeddygol syn gyffredin yn niwylliannaur gorllewin wedi esblygu or cynsail o gadwr gweithlun ffit i weithion gynhyrchiol’ trwy drin anhwylderaun effeithiol wrth iddyn nhw ymgodi, ac er bod ymarfer meddygol modern yn dechrau mabwysiadu llawer o nodweddion mwy holistig yr ymagwedd WHO, maen dal i fod yn seiliedig i raddau helaeth ar ddiagnosio a thrin’ ac ymagwedd sefydliadol a danategir drwy gymhwysor dull gwyddonol a phrofion clinigol, ac mae sector anferth or economin dibynnu ar y model sefydliadol hwn. Gwelir cryfderaur model biofeddygol yn ei sail wyddonol – maen gymharol h ...

                                               

Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol

Cymerodd y Ganolfan gyfrifoldeb llawn am y sector Cymraeg i Oedolion ar 1 Awst 2016. Cyn hynny - ers 2006 - perthyn ir Canolfannau Cymraeg i Oedolion oedd y cyfrifoldeb hwnnw. Mae Llywodraeth Cymru wedi penodi Pwyllgor Craffu iw chynghori yn ei chylch am faterion megis gwerth am arian. Cafodd Efa Gruffudd Jones ei phenodi yn brif weithredwr ym mis Medi 2015 i gychwyn ar ei gwaith ar ddechrau 2016. Cafodd y Ganolfan ei sefydlu yn sgil sawl adroddiad: Cafodd adroddiad Grŵp Adolygu a benodwyd gan y Llywodraeth ei gyhoeddi ar ddiwedd 2013. Yn gynharach eto, ar 14 Hydref 2011, cyhoeddwyd gwerth ...

                                               

Gemau Olympaidd yr Haf 2012

Digwyddiad aml-chwaraeon rhyngwladol pwysig ydy Gemau Olympaidd yr Haf 2012, a adnabyddir yn swyddogol fel Gemaur XXX Olympiad ac a gynhelir yn Llundain, Lloegr o 27 Gorffennaf hyd 12 Awst 2012. Roedd oddeutu 10.000 o athletwyr o 204 o Bwyllgorau Cenedlaethol Olympaidd yn cymryd rhan. O ran nifer y medalau, Unol Daleithiau America a orfu, gyda Tsieinan ail a Phrydain yn drydydd. Cytunwyd ar y lleoliad ar 6 Gorffennaf, 2005 ar eisteddiad y 117fed sesiwn or corff rheoli a oedd yn cyfarfod yn Singapôr, pan drechwyd ymgais Moscow, Madrid a Paris. Arweinyddion yr ymgais am y gemau ar ran Llunda ...

                                               

Traethawd ymchwil

Traethawd hir a gyflwynir fel rhan o radd academaidd yw traethawd ymchwil, thesis, traethawd estynedig, neu draethawd doethurol. Ymdriniaeth gan yr awdur o bwnc penodol yw hi, syn cyflwyno ymchwil, darganfyddiadau a chasgliadau. Mae ei strwythur a chynnwys yn amrywio yn ôl sefydliad addysg, ond yn aml maent yn cynnwys crynodeb, adolygiad llenyddol, a llyfryddiaeth yn ogystal â phrif gorff y gwaith. Maen rhaid i rai myfyrwyr gwblhau cynnig ymchwil cyn cyflwyno eu traethawd ymchwil. Mae defnydd y termau amrywiol am y math hwn o waith yn amrywio yn ôl gwlad. Mewn prifysgolion y Deyrnas Unedig ...

                                               

Gradd (addysg)

Efallai eich bod yn chwilio am gradd academaidd. Mesuriadau safonedig i farcio disgyblion ar eu gwaith yw graddau. Gall gael eu rhoi fel llythrennaur wyddor, rhifau, disgrifiadau, canrannau, neu mewn rhai gwledydd fel "cyfartaledd pwyntiau gradd". Weithiau mae disgyblion yn derbyn graddau ar wahân am ymdrech a chyrhaeddiad mewn eu hadroddiadau ysgol, ond rhoddir graddau am gyrhaeddiad yn unig mewn arholiadau ac ar gyfer cymwysterau.

                                               

Arholiad

                                               

Seicometreg

Math o brofi seicolegol yw seicometreg a ddefnyddir i fesur gwybodaeth, galluoedd, agweddau meddwl, a nodweddion personoliaeth a hynny drwy holiaduron, profion, ac asesiadau. Mae nifer o fusnesau a sefydliadau llywodraethol yn defnyddio profion seicometrig wrth recriwtio gweithwyr.

                                               

Gwaith cwrs

Gwaith a wneir gan fyrfyrwyr yn yr ysgol neu brifysgol yw gwaith cwrs syn cyfrannu at radd derfynol y disgybl, ond caiff ei asesu ar wahân iw arholiadau terfynol. Mae fel arfer yn cymryd ffurf traethodau neu adroddiadau neu waith ymchwil neu arbrofol.

                                     

ⓘ Gwerthusiad

  • y diddordeb mewn llenyddiaeth Gothig, ac mae r gyfrol hon yn cynnig gwerthusiad o i gyfraniad creadigol i barhad y traddodiad Gothig yn yr unfed ganrif
  • o r morglawdd, y Bae Mewndirol a r afonydd Taf ac Elai. Fe gyhoeddwyd gwerthusiad o adfywiad Bae Caerdydd yn 2004 a daeth i r casgliad fod y prosiect wedi
  • ar sail y dystiolaeth wrthrychol hon a r gost gymharol. Gellir cynnal gwerthusiad o r gost yn erbyn y budd mewn ffordd syml, fel y bydd yn haws torri i
  • Cymraeg i Oedolion Yn gynharach eto, ar 14 Hydref 2011, cyhoeddwyd gwerthusiad gan ymgynghorwyr Old Bell 3 a Dateb i r Llywodraeth. Ym mis Mai 2015
Patrick McGrath (cyfrol)
                                               

Patrick McGrath (cyfrol)

Astudiaeth lenyddol yn yr iaith Saesneg o waith Patrick McGrath gan Sue Zlosnik yw Patrick McGrath a gyhoeddwyd gan Gwasg Prifysgol Cymru yn 2011. Yn 2014 roedd y gyfrol mewn print. Mae Patrick McGrath yn ffigwr allweddol wrth ystyried twf y diddordeb mewn llenyddiaeth Gothig, ac maer gyfrol hon yn cynnig gwerthusiad oi gyfraniad creadigol i barhad y traddodiad Gothig yn yr unfed ganrif ar hugain.