Back

ⓘ Haniaethau - Haniaeth, Symbol, Mathemateg bur, Y Noson Serennog ..
                                               

Haniaeth

Peth syn bodoli fel syniad yn unig yw haniaeth. Nid yw haniaethau yn faterol, hynny yw nid ydynt yn bodoli yn nhermau amser nac ychwaith gofod. Fei chyferbynnir â diriaeth a ffenomenau materol.

                                               

Symbol

Endid, llun, gair ysgrifenedig, sain, neu farc arbennig yw symbol, syn cynrychioli rhywbeth arall drwy cysylltiad, tebygrwydd, neu gonfensiwn, yn arbennig gwrthrych materol a ddefnyddir i gynrychioli rhywbeth anweladwy. Mae symbolaun dangos a chynrychioli syniadau, cysyniadau, a haniaethau eraill. Er enghraifft, ym Mhrydain, yr Unol Daleithiau, Canada ac Awstralia, mae octagon coch yn symbol syn trosglwyddor syniad penodedig "STOPIO" neu "ATAL". Esiampl cyffredin ywr symbolau a ddefnyddir ar fapiau i ddynodi llefydd o ddidordeb megis cleddyfau wedi croesi i farcio maes brwydr, a rhifolion ...

                                               

Mathemateg bur

Y rhan honno o Fathemateg syn studiaeth o gysyniadau hollol haniaethol, heb ystyried sut iw cymhwyso nhw, yw mathemateg bur. Fei hadnabyddir fel un o ddwy gangen o fewn mathemateg ers y 19g, pan sylweddolwyd ei bod yn wahanol i fathemateg gymhwysol a oedd yn datblygu i gyrraedd dibenion ymarferol yn ymwneud â hyd, arwynebedd a chyfaint mewn fforio, seryddiaeth, ffiseg a pheirianneg. Cred eraill nad yw mathemateg bur o reidrwydd yn fathemateg gymhwysol: maen bosibl astudio endidau haniaethol mewn perthynas âu natur gynhenid heb boeni sut maen nhwn amlygu yn y byd go iawn. Er bod y safbwynti ...

                                               

Y Noson Serennog

Darlun olew ar gynfas gan yr ôl-argraffiadydd or Iseldiroedd Vincent van Gogh ydy Y Noson Serennog. Peintiwyd ef ym mis Mehefin 1889 ac maen darlunior olygfa o ffenestr ddwyreinol ei ystafell mewn gwallgofdy yn Saint-Rémy-de-Provence, cyn toriad y wawr, gyda phentref wedii ychwanegu yn y pellter. Mae e wedi bod yng nghasgliad Amgueddfa Celfyddyd Fodern, Efrog Newydd ers 1941. Ystyrir y darlun fel un o beintiadau gorau van Gogh, ac yn un or peintiadau mwyaf adnabyddus yn hanes diwylliant y Gorllewin.

                                     

ⓘ Haniaethau

  • Peth sy n bodoli fel syniad yn unig yw haniaeth. Nid yw haniaethau yn faterol, hynny yw nid ydynt yn bodoli yn nhermau amser nac ychwaith gofod. Fe i chyferbynnir
  • dangos neu n gwasanaethu fel a chynrychioli syniadau, cysyniadau, a haniaethau eraill. Er enghraifft, ym Mhrydain, yr Unol Daleithiau, Canada ac Awstralia
  • Y rhan honno o Fathemateg sy n studiaeth o gysyniadau hollol haniaethol, heb ystyried sut i w cymhwyso nhw, yw mathemateg bur. Fe i hadnabyddir fel un
  • naturiol, fel yr oedd yn well gyda Van Gogh, neu beintio yr hyn a elwir yn haniaethau peintiadau a geir yn yr ymennydd, neu de tête. Yn y llythyr at Bernard