Back

ⓘ Iaith - Iaith, Groeg, iaith, Cymdeithas yr Iaith, Corff rheoli iaith, swyddogol, Menter Iaith ..
                                               

Iaith

Cyfundrefn gyfathrebu yw iaith. Gelwir astudiaeth ieithoedd yn ieithyddiaeth. Maen cynnwys astudiaeth cystrawen, seineg a morffoleg iaith. Does dim cytundeb pryd y dechreuwyd defnyddio iaith gan yr hil ddynol. Mae amcangyfrifon yn amrywio o ryw ddwy filiwn o flynyddoedd yn ôl hyd at mor ddiweddar â phedwar deng mil o flynyddoedd yn ôl. Mae ieithoedd y byd wedi eu rhannun deuluoedd ieithyddol lle maer ieithoedd ym mhob teulu yn tarddu or un ffynhonnell hanesyddol. Ond mae rhai ieithoedd sydd ddim yn dangos perthynas ag unrhyw iaith arall e.e. Basgeg. Maer prif deuluoedd ieithyddol yn cynnwy ...

                                               

Groeg (iaith)

Iaith Gwlad Groeg yw Groeg, sydd yn aelod o deulur ieithoedd Indo-Ewropeaidd, ac yn gangen ynddii hun. Mae ganddi hanes o ddogfennu o 3.500 o flynyddoedd, y mwyaf hir o unrhyw iaith y teulu hwn. Ysgrifennir yr iaith yn yr Wyddor Roeg. Mae 24 llythyren yn y wyddor, ac mae i bob un ffurf fawr a ffurf fechan. Cwrw, os gwelwch yn dda: μια μπύρα παρακαλώ Ouzo, os gwelwch yn dda: ένα ούζο παρακαλώ

                                               

Cymdeithas yr Iaith

Mudiad protest syn ymgyrchu dros y Gymraeg ers 1962 yw Cymdeithas yr Iaith. Y cadeirydd presennol yw Mabli Siriol. Ers ei sefydlu mae’r Gymdeithas wedi cynnal ei hymgyrchoedd, ei phrotestiadau ai gweithgareddau er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg ym mywydau bob dydd pobl Cymru ac ennill statws swyddogol iddi. Yn ystod y 1960au a’r 1970au canolbwyntiodd ar gael dogfennaeth fel trwyddedau, tystysgrifau a biliau wedi eu darparu yn y Gymraeg, bod y Gymraeg yn cael ei rhoi ar arwyddion ffyrdd a bod gwasanaeth radio a theledu yn cael ei ddarparu yn y Gymraeg. Defnyddiwyd dulliau di-drais fel ...

                                               

Corff rheoli iaith

Corff syn ceisio rheoli neu hyrwyddo iaith yw corff rheoli iaith. Ceir sawl enw amgen ar gyrff syn rheoli iaith, megis asiantaeth iaith a bwrdd iaith. Mae eu cyfansoddiad, eu cyfrifoldebau au pwerau yn amrywion fawr o wlad i wlad. Mae rhai ohonynt, fel yr Académie française syn ceisio safonir defnydd or Ffrangeg yn Ffrainc, yn sefydliadau academaidd gyda hanes hir iddynt, tra bod eraill yn gyrff statudol neu lywodraethol dan adain y llywodraeth, tebyg i Fwrdd yr Iaith Gymraeg yng Nghymru neur Academi Bangla ym Mangladesh. Gan amlaf maent yn gyrff a sefydlwyd er mwyn hyrwyddo ac amddiffyn i ...

                                               

Iaith swyddogol

Iaith swyddogol yw iaith syn cael ei defnyddio trwy ddeddf gwlad mewn dogfennau swyddogol. Does gan y DU ddim iaith swyddogol fel y cyfryw. Yng Nghymru nid ywr Gymraeg ar Saesneg yn ieithoedd swyddogol de jure ond maent yn ieithoedd swyddogol de facto gyda Deddf Iaith syn cyhoeddi eu bod iw trin yn gyfartal.

                                               

Menter Iaith

Corff neu gyfundrefn seiliedig ar y gymuned syn gweithio i godi proffiliau yr iaith Gymraeg o fewn bro leol yw Menter Iaith. Mae Mentrau Iaith yn cydweithio gydag unigolion, cyrff a busnesau lleol i hyrwyddor defnydd or iaith yn y fro. Y Fenter Iaith gyntaf i gael ei sefydlu oedd Menter Cwm Gwendraeth yn ardal Cwm Gwendraeth, Sir Gaerfyrddin, yn 1991. Fel rheol, mae Menter Iaith yn gweithredu o fewn ardal a ddiffinir gan yr awdurdod lleol, ac eithrio yn achos Sir Gaerfyrddin a Phowys lle ceir nifer o Fentrau Iaith llai syn gweithio ar lefel mwy lleol, a Chasnewydd a Gwynedd, sydd heb Fentr ...

                                     

ⓘ Iaith

 • Cyfundrefn gyfathrebu yw iaith Gelwir astudiaeth ieithoedd yn ieithyddiaeth. Mae n cynnwys astudiaeth cystrawen, seineg a morffoleg iaith Does dim cytundeb
 • Argraffiad Groeg iaith Wicipedia, y gwyddoniadur rhydd Iaith Gwlad Groeg yw Groeg Groeg: Ελληνικά sydd yn aelod o deulu r ieithoedd Indo - Ewropeaidd
 • Mudiad protest sy n ymgyrchu dros y Gymraeg ers 1962 yw Cymdeithas yr Iaith Y cadeirydd presennol yw Mabli Siriol. Ers ei sefydlu mae r Gymdeithas wedi
 • rheoli neu hyrwyddo iaith yw corff rheoli iaith Ceir sawl enw amgen ar gyrff sy n rheoli iaith megis asiantaeth iaith a bwrdd iaith Mae eu cyfansoddiad
 • Iaith swyddogol yw iaith sy n cael ei defnyddio trwy ddeddf gwlad mewn dogfennau swyddogol. Does gan y DU ddim iaith swyddogol fel y cyfryw. Yng Nghymru
 • iaith Gymraeg o fewn bro leol yw Menter Iaith Mae Mentrau Iaith yn cydweithio gydag unigolion, cyrff a busnesau lleol i hyrwyddo r defnydd o r iaith
 • statudol a sefydlwyd gan Lywodraeth y DU fel rhan o Ddeddf yr Iaith Gymraeg 1993 oedd Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Derbyniodd y Bwrdd grant blynyddol gan y llywodraeth
 • Iaith heb ffurfdroadau sy n cyfleu perthnasau gramadegol drwy ddefnyddio geirynnau neu drwy gystrawen neu ymadrodd mewn perthynas â geiriau eraill yw
 • Iaith frodorol Lloegr ydyw Saesneg English Mae n un o ddwy iaith swyddogol Cymru ynghyd â r Gymraeg yn ogystal, ac yn un o ieithoedd mwyaf y byd
 • Chwarae r ffeil gyfrwng Iaith sy n cael ei chyfleu drwy batrymau o arwyddion corfforol yw iaith arwyddion hefyd iaith arwyddo neu arwyddiaith yn hytrach
 • Yr iaith arwyddion fwyaf poblogaidd gan bobl fyddar yn y DU yw Iaith Arwyddion Prydain Saesneg: British Sign Language neu BSL Mae 125, 000 o oedolion
 • Adfywio iaith Arwyddion dwyieithog Diwygio iaith Hawliau iaith Mudiad iaith Yn ôl gwlad Polisi iaith Canada Polisi iaith Cymru Polisi iaith Ffrainc Polisi
Ỽ
                                               

Llythyren a ddefnyddiwyd mewn testunau Cymraeg Canol yw Ỽ, neur V Cymraeg Canol. Roedd yn cynrychiolir llythrennau modern u, v, ac w.