Back

ⓘ Strategaeth - Strategaeth, filwrol, Iaith 1991 - 2001, Dibynfentro, Rhyfela athreuliol, Rhannu a rheoli, Bomio strategol, Chwilio a dinistrio, Jenny Randerson ..
                                               

Strategaeth

Mae strategaeth yn gynllun lefel uchel i gyflawni un neu fwy o nodau dan amodau ansicrwydd. Yn yr ystyr o" gelfyddyd y cadfridog,” a oedd yn cynnwys nifer o is-setiau o sgiliau gan gynnwys tactegau, gwarchae, logisteg ac ati, dechreuodd y term gael ei ddefnyddio yn nwyrain yr Ymerodraeth Rufeinig yn y 6g, a dim ond yn y 18g y cafodd ei gyfieithu i ieithoedd y Gorllewin. O hynny hyd at yr 20g, daeth y gair "strategaeth" i ddynodi "ffordd gynhwysfawr o fynd ar drywydd nodau gwleidyddol, gan gynnwys y bygythiad neu ddefnydd o rym, mewn dialecteg o ewyllysiau" mewn gwrthdaro milwrol, lle maer ...

                                               

Strategaeth filwrol

Set o syniadau a weithredir gan sefydliadau milwrol i anelu at amcanion strategol yw strategaeth filwrol. Maen ymwneud â chynllunio a chynnal ymgyrchoedd milwrol, symud a lleoli lluoedd, a thwyllor gelyn. Ymhlith y strategwyr hanesyddol enwog yw Sun Tzu a Carl von Clausewitz.

                                               

Strategaeth Iaith 1991 - 2001

Cyfrol syn cyflwyno cynnig ar gynllunio ieithyddol gan Carl Iwan Clowes yw Strategaeth Iaith 1991–2001. Fforwm Iaith Genedlaethol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 1991. Yn 2013 roedd y gyfrol allan o brint.

                                               

Dibynfentro

Strategaeth neu dechneg mewn trafodaethau neu wrthdaro yw dibynfentro sydd yn ceisio gwthior sefyllfa fel ei bod ar fin perygl ac yna tynnun ôl heb achosi distryw llwyr. Defnyddir y fath ddulliau yng ngwleidyddiaeth, cysylltiadau rhyngwladol, cysylltiadau llafur, a strategaeth filwrol. Yr achos enwocaf o ddibynfentro mewn diplomyddiaeth oedd Argyfwng Taflegrau Ciwba ym 1962, pryd ymddangosair byd fel ei fod ar fin rhyfel niwclear.

                                               

Rhyfela athreuliol

Strategaeth filwrol yw rhyfela athreuliol sydd yn defnyddio athreuliad er mwyn ceisio gorchfygur gelyn. Maer ochr syn defnyddior strategaeth hon yn brwydror ochr arall yn raddol nes iddynt methu o ganlyniad i golledigion parhaol o luoedd ac adnoddau milwrol. Yn ôl damcaniaethwyr milwrol clasurol megis Sun Tzu mae rhyfela athreuliol yn groes i egwyddorion traddodiadol "celfyddyd y cadfridog", sydd yn pwysleisio manwfro, crynhoi lluoedd, cudd-ymosod, twyll ac ati. Er hyn ceir athreuliad trwy gydol hanes rhyfel, yn aml er mwyn niwtralu gelyn sydd â mantais dactegol.

                                               

Rhannu a rheoli

Strategaeth i ennill a chadw grym yw rhannu a rheoli trwy rannu grymoedd eraill yn rhannau llai sydd â llai o rym yn unigol, ac felly yn haws eu rheoli gan y grym syn gweithredur strategaeth. Caiff ei ddefnyddio yng nghysylltiadau rhyngwladol, yn yr arena wleidyddol, ac ym myd busnes.

                                               

Bomio strategol

Strategaeth filwrol a ddefnyddir mewn rhyfel diarbed yw bomio strategol gydar nod o drechu cenedl-wladwriaeth elyniaethus trwy ddinistrio ei gallu economaidd i ryfela yn hytrach na dinistrioi lluoedd tir neu lyngesol.

                                               

Chwilio a dinistrio

Strategaeth filwrol a ddefnyddiwyd gan yr Unol Daleithiau yn ystod Rhyfel Fietnam oedd chwilio a dinistrio a oedd yn sail i ymgyrch Byddin yr Unol Daleithiau yn Ne Fietnam. Danfonwyd milwyr Americanaidd i diriogaeth y gelyn gan ddefnyddio hofrennyddion ac byddent yn chwilio am luoedd comiwnyddol y Fiet Cong neu Ogledd Fietnam, lladd y gelyn, ac ynan encilion syth. Mesurwyd llwyddiant y strategaeth trwy cyfrif cyrff, hynny yw y nifer or gelyn a laddwyd. Yr amcan oedd i beri colledigion enfawr ir Fiet Cong a byddin Gogledd Fietnam yn raddol trwy athreuliad, nes iddynt ildio. Er ir Americanwy ...

                                               

Jenny Randerson

Gwleidydd Cymreig yw Jennifer Elizabeth Randerson, Barwnes Randerson, sydd yn aelod Democratiaid Rhyddfrydol o Dŷr Arglwyddi. Ganwyd Jennifer "Jenny" Randerson yn Llundain ac fei addysgwyd yng Ngholeg Bedford, Prifysgol Llundain. Roedd yn gynghorydd Caerdydd o 1983ńdash;2000 ac yn ddarlithydd yng Ngholeg Trydyddol Caerdydd. Bun gynghorydd ar Gyngor Caerdydd a hi oedd arweinydd y gwrthblaid swyddogol ar Gyngor Caerdydd am bedair mlynedd. Yna cynrychiolodd sedd Canol Caerdydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru rhwng 1999 a 2011. Cyflwynodd strategaeth diwylliant Cymru" Creative Future”, ar s ...

                                               

Gwyddor filwrol

Astudiaeth achosion rhyfel ac egwyddorion tacteg filwrol yw gwyddor filwrol. Gellir hefyd defnyddior ffurf luosog gwyddorau milwrol syn cwmpasu hanes milwrol, technoleg filwrol, seicoleg filwrol, arweinyddiaeth, cyfraith filwrol, polisi amddiffyn, strategaeth filwrol, ac agweddau economaidd a moesegol y lluoedd arfog a rhyfela. Amcanion gwyddor milwrol yw i ennill rhyfeloedd, i sicrhau diogelwch cenedlaethol, ac i gyflawni amcanion eraill polisi amddiffyn.

                                               

Tacteg filwrol

Yr agwedd ar wyddor filwrol syn canolbwyntio ar drefnu lluoedd, technegau defnyddio arfau, a symud ac arwain unedau milwrol er mwyn trechu gelyn mewn brwydr yw tacteg filwrol. Gelwir gweithred unigol syn rhoir fath gynlluniau ar waith hefyd yn dacteg filwrol, er enghraifft ystlysu. Mae tacteg filwrol yn ffurfio rhan o strategaeth filwrol ehangach.

                                               

Damcaniaeth gemau

Cangen o fathemateg gymhwysol yw damcaniaeth gemau syn dadansoddi sefyllfaoedd pan bo "chwaraewyr" yn gwneud penderfyniadau rhyngddibynnol ac yn ystyried strategaeth, megis gêm. Ymdrechir i ddatrys y gêm drwy bennu dewision gorau oll y chwaraewyr. Arloesoedd John von Neumann ac Oskar Morgenstern y maes hwn yn eu llyfr The Theory of Games and Economic Behavior.

                                     

ⓘ Strategaeth

  • Mae strategaeth o Greekατηγία stratēgia Groeg, celfyddyd arweinydd y milwyr swydd gyffredinol, gorchmynnol, cadfridogaeth yn gynllun lefel uchel
  • weithredir gan sefydliadau milwrol i anelu at amcanion strategol yw strategaeth filwrol. Mae n ymwneud â chynllunio a chynnal ymgyrchoedd milwrol, symud
  • sy n cyflwyno cynnig ar gynllunio ieithyddol gan Carl Iwan Clowes yw Strategaeth Iaith 1991 2001. Fforwm Iaith Genedlaethol a gyhoeddodd y gyfrol a hynny
  • Strategaeth neu dechneg mewn trafodaethau neu wrthdaro yw dibynfentro sydd yn ceisio gwthio r sefyllfa fel ei bod ar fin perygl ac yna tynnu n ôl heb
  • Strategaeth filwrol yw rhyfela athreuliol sydd yn defnyddio athreuliad er mwyn ceisio gorchfygu r gelyn. Mae r ochr sy n defnyddio r strategaeth hon yn
  • Strategaeth i ennill a chadw grym yw rhannu a rheoli trwy rannu grymoedd eraill yn rhannau llai sydd â llai o rym yn unigol, ac felly yn haws eu rheoli
  • Strategaeth filwrol a ddefnyddir mewn rhyfel diarbed yw bomio strategol gyda r nod o drechu cenedl - wladwriaeth elyniaethus trwy ddinistrio ei gallu economaidd
  • Strategaeth filwrol a ddefnyddiwyd gan yr Unol Daleithiau yn ystod Rhyfel Fietnam oedd chwilio a dinistrio Saesneg: search and destroy neu S&D a oedd
  • Cenedlaethol Cymru rhwng 1999 a 2011. Cyflwynodd strategaeth diwylliant Cymru Creative Future a r strategaeth gyntaf ar gyfer yr iaith Gymraeg, sef Iaith
  • seicoleg filwrol, arweinyddiaeth, cyfraith filwrol, polisi amddiffyn, strategaeth filwrol, ac agweddau economaidd a moesegol y lluoedd arfog a rhyfela