Back

ⓘ Egin natur - Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, Cosmos Mecsico, Blodyn amor Guernsey, Llabedlys Taylor, Llysiau gwlithog coch, Hiclys Joergensen, Gwyrdd brith ..
                                               

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi

Saif Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, neu yn llawn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chors Fochno ar arfordir gogledd Ceredigion, tua 7 milltir ir gogledd o Aberystwyth. Mae dan reolaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru. Maen cynnwys tair safle ar wahân, o gwmpas aber Afon Dyfi: Twyni Tywod Ynyslas Twyni Mwd Aber Dyfi Cors Fochno Dynodwyd yr ardal fel Gwarchodfa Natur Genedlaethol yn 1969, ac maen rhan o ardal graidd Biosffer Dyfi, sydd wedi ei enwi gan UNESCO ers 2009 fel yr unig warchodfa fiosffer yng Nghymru. Ceir canolfan i ymwelwyr yn Ynyslas, ac maer cyfleusterau’n cynnwys arddangosfeyd ...

                                               

Cosmos Mecsico

Planhigyn blodeuol o deulu llygad y dydd a blodyn haul ydy Cosmos Mecsico syn enw gwrywaidd. Maen perthyn ir teulu Asteraceae. Yr enw gwyddonol yw Cosmos bipinnatus ar enw Saesneg yw Mexican aster. Dawr gair "Asteraceae", sef yr enw ar y teulu hwn, or gair Aster, y genws mwyaf lluosog or teulu - ac syn tarddu or gair Groeg ἀστήρ, sef seren.

                                               

Blodyn amor Guernsey

Planhigion blodeuol yw Blodyn amor Guernsey syn enw gwrywaidd. Maen perthyn ir teulu Amaranthaceae yn y genws Amaranthus. Yr enw gwyddonol yw Amaranthus blitum ar enw Saesneg yw Guernsey pigweed. Maen blanhigyn lluosflwydd. Nid oes ganddo stipwl neu ddeilen fach ac fel arfer maer dail yn ddanheddog. Maen ymdebygu i chwynyn, ond caiff ei fwyta mewn llawer o lefydd. Arferair Groegiaid alwr planhigyn yn βλίτα, ac roedd yn arferiad ganddynt fwytar dail ar egin mân wediu coginio mewn stêm neu eu berwi au diferu gydag olew yr olewyddan, lemwn a halen.

                                               

Llabedlys Taylor

Math o blanhigyn, di-flodau, ac un o lysiaur afu yw Llabedlys Taylor. O ran tacson, maen perthyn i urdd y Jungermanniales, o fewn y dosbarth Jungermanniopsida. Mae’r rhywogaeth hon i’w chanfod yng Nghymru. Mae Llabedlys taylor M. taylorii iw gael mewn ardaloedd mynyddig yng ngogledd Ewrop, mynyddoedd Cyfandir Ewrop, yr Ynys Las a dwyrain Gogledd America o Newfoundland i Tennessee. Maehefyd yn tyfu yng ngorllewin Gogledd America a dwyrain Asia. Ond mae M. taylorii yn fwyaf cyffredin yng ngwledydd Prydain a Sgandinafia. Mae Llabedlys Taylor yn ffurfio matiau trwchus neu dyfiant hemisfferig o ...

                                               

Llysiau gwlithog coch

Planhigion blodeuol â dwy had-ddeilen yw Llysiau gwlithog coch syn enw lluosog. Maen perthyn ir teulu Aizoaceae yn y genws Lampranthus. Yr enw gwyddonol yw Lampranthus roseus ar enw Saesneg yw Rosy dewplant. Ceir enwau Cymraeg eraill ar y planhigyn hwn gan gynnwys Chwyslys Gwridog. Cynefin gwreiddiol 96% or teulu hwn o blanhigion yw gwledydd de Affrica. Maen blanhigyn bytholwyrdd, suddlon ac maer egin ar bonion yn llwydwyrdd. Mae gan y blodau betalau ar yr un ffurf â llygad y dydd, gydar llygad yn felyn ar petalaun binc neu borffor, yn ddibynnol ar yr adeg or tymor.

                                               

Hiclys Joergensen

Math o blanhigyn, di-flodau, ac un o lysiaur afu yw Hiclys Joergensen. O ran tacson, maen perthyn i urdd y Jungermanniales, o fewn y dosbarth Jungermanniopsida. Nid yw’r rhywogaeth hon i’w chanfod yng Nghymru. Maer Hiclys Joergensen ar Hiclys alpaidd yn edrych yn hynod o debyg iw gilydd. Mae gan y ddau: ddail ceugrwm, syn troi ar i fyny ychydig, maen nhwn sgleiniog, yn gochddu tywyll ac yn tyfu mewn sypiau rhydd. Yn wir, hyd at 2005 credwyd mai un rhywogaeth oeddent, ond erbyn hyn gwyddys mai A. alpinum ywr rhywogaeth fwy cyffredin, mwy gydag egin rhwng 1 a 2 mm o led, a bod A. joergenseni ...

                                               

Hiclys alpaidd

Math o blanhigyn, di-flodau, ac un o lysiaur afu yw Hiclys alpaidd. O ran tacson, maen perthyn i urdd y Jungermanniales, o fewn y dosbarth Jungermanniopsida. Nid yw’r rhywogaeth hon i’w chanfod yng Nghymru. Maer Hiclys alpaidd ar Hiclys joergensen yn edrych yn hynod o debyg iw gilydd. Mae gan y ddau: ddail ceugrwm, syn troi ar i fyny ychydig, maen nhwn sgleiniog, yn gochddu tywyll ac yn tyfu mewn sypiau rhydd. Yn wir, hyd at 2005 credwyd mai un rhywogaeth oeddent, ond erbyn hyn gwyddys mai A. alpinum ywr rhywogaeth fwy cyffredin, mwy gydag egin rhwng 1 a 2 mm o led, a bod A. joergensenii y ...

                                               

Gwyrdd brith

Gwyfyn syn perthyn i urdd y Lepidoptera yw gwyrdd brith, syn enw gwrywaidd; yr enw lluosog ydy gwyrddion brith ; yr enw Saesneg yw Brindled Green, ar enw gwyddonol yw Dryobotodes eremita. Gellir ei ganfod yn y rhan fwyaf o Ewrop hyd at Twrci. 32–39 mm ydy lled yr adenydd a gwelir yr oedolyn ar ei adain rhwng Awst a Medi. Ceir un genhedlaeth yn unig pob blwyddyn.

                                               

Hoff Gerddi Natur Cymru

Blodeugerdd o gerddi wedii golygu gan Bethan Mair yw Hoff Gerddi Natur Cymru. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol mewn print.

                                               

Cors Bodeilio

Cors ar Ynys Môn yw Cors Bodeilio. Maen gorwedd rhai milltiroedd ir gogledd-ddwyrain o dref Llangefni rhwng Pentraeth ir gogledd-ddwyrain a phentref Talwrn ir de-orllewin, ac ir de o bentref Llanddyfnan. Fei dynodwyd yn un o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru. Llifa ffrwd fechan syn un o lednentydd Afon Cefni trwyr gors.

                                               

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Craig Cerrig-gleisiad a Fan Frynych

Gwarchodfa Natur Genedlaethol ym Mannau Brycheiniog, Powys yw Gwarchodfa Natur Genedlaethol Craig Cerrig-gleisiad a Fan Frynych. Maen cynnwys copaon Craig Cerrig-gleisiad a Fan Frynych. Gweinyddir y warchodfa gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru. Pwysigrwydd pennaf y warchodfa yw mai dymar man mwyaf deheuol ym Mhrydain i nifer o blanhigion arctig-alpaidd. Ceir creigiau serth yma syn atal defaid rhag porir planhigion yma. Yn eu plith mae Saxifraga oppositifolia a Rhodiola rosea. Ceir hefyd nifer o rywogaethau a adar cynharol brin, meis Mwyalchen y Mynydd ar Hebog Tramor.

                                     

ⓘ Egin natur

  • Saif Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi, neu yn llawn Gwarchodfa Natur Genedlaethol Dyfi a Chors Fochno Saesneg: Dyfi National Nature Reserve ar arfordir
  • bipinnatus Y dail Egin blodau Manylun o flodeuyn Manylun Hadau r Cosmos bipinnatus Gwenynen wrth ei waith yn peillio Y Bywiadur Gwefan Llên Natur Gerddi Kew
  • alw r planhigyn yn βλίτα, ac roedd yn arferiad ganddynt fwyta r dail a r egin mân wedi u coginio mewn stêm neu eu berwi a u diferu gydag olew yr olewyddan
  • dyfiant hemisfferig o egin fertigol sydd ag ymddangosiad chwyddedig, llysnafeddog pan fyddant yn llaith. Ceir arlliw melyn - wyrdd i r egin gyda gyda gwawr
  • blanhigion yw gwledydd de Affrica. Mae n blanhigyn bytholwyrdd, suddlon ac mae r egin a r bonion yn llwydwyrdd. Mae gan y blodau betalau ar yr un ffurf â llygad
  • fwy cyffredin, mwy gydag egin rhwng 1 a 2 mm o led a bod A. joergensenii yn blanhigyn ychydig bach yn llai gydag egin hyd at 1 mm o led Er fod
  • fwy cyffredin, mwy gydag egin rhwng 1 a 2 mm o led a bod A. joergensenii yn blanhigyn ychydig bach yn llai gydag egin hyd at 1 mm o led Er fod
  • Blodeugerdd o gerddi wedi i golygu gan Bethan Mair yw Hoff Gerddi Natur Cymru. Gwasg Gomer a gyhoeddodd y gyfrol a hynny yn 2011. Yn 2013 roedd y gyfrol
  • Ceir un genhedlaeth yn unig pob blwyddyn. Prif fwyd y siani flewog ydy egin y Quercus, ac yna r dail. Gellir dosbarthu r pryfaid neu r Insecta sy n
  • de - orllewin, ac i r de o bentref Llanddyfnan. Fe i dynodwyd yn un o Warchodfeydd Natur Cenedlaethol Cymru. Llifa ffrwd fechan sy n un o lednentydd Afon Cefni trwy r
Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ceunant Llennyrch
                                               

Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ceunant Llennyrch

Gwarchodfa Natur Genedlaethol a leolir yn Nyffryn Maentwrog ym Mharc Cenedlaethol Eryri, Gwynedd, yw Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ceunant Llennyrch. Ystyrir yn enghraifft o goedwig law Geltaidd. Fe’i gelwir yn fforest law Geltaidd oherwydd ei amgylchedd laith a’r cyfoeth o fywyd gwyllt. Ceir 200 rhywogaeth o fwsogl a llysiau’r afu yma. Mae dros 200 rhywogaeth o gen yn ffynnu ar y boncyffion ac mae’r tingoch a thelor y coed, y dyfrgi a’r ystlum pedol lleiaf oll yn byw yma.